Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö- ja toimijakortit

Henkilöstökortit ja toimijakortit ovat sosiaali- ja terveydenhuollon toimikortteja. Toimikortin avulla voi tunnistautua luotettavasti tietojärjestelmiin ja palveluihin. Korttia voi käyttää myös esimerkiksi sähköpostin salaamiseen ja sähköisen allekirjoituksen tekemiseen. Korteissa on etäluettava kulunvalvontateknologia.

Henkilöstökortti on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden sellaiselle henkilöstölle, jolla ei ole ammattioikeutta Valviran Terhikki- tai Suosikki-rekisterissä. Henkilöstökortti voidaan hankkia esimerkiksi toimiston tai tietopalvelun henkilöstölle.

Toimijakortti on tarkoitettu muiden kuin sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden henkilöstölle. Sosiaali- ja terveydenhuollon parissa työskenteleviä muiden alojen toimijoita voivat olla esimerkiksi tietojärjestelmätoimittajat tai konsultit.

Sote-henkilöstö- ja toimijakortit ovat voimassa viisi vuotta.

Henkilöstö- ja toimijakorttien etupuolella on mainittu kortin voimassaoloaika ja sarjanumero, kortinhaltijan nimi sekä virka- tai tehtävänimike. Kortteihin voidaan tulostaa myös kortinhaltijan valokuva.

Jos varmenteen tietosisältöön tai kortin pinnassa oleviin tietoihin tulee muutoksia, täytyy tilata uusi kortti. Tilatkaa uusi kortti myös silloin, jos kortti on vioittunut tai kadonnut.

Toimi näin

Toisen organisaation rekisteröintipisteen valtuuttaminen

Yksityiset sote-organisaatiot useimmiten valtuuttavat sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö- ja toimijakorttien tilaamiseksi jonkin olemassa olevan rekisteröintipisteen. Tällöin organisaation tulee ensin olla yhteydessä valtuutettavaan rekisteröintipisteeseen ja sopia valtuutuksesta. Valtuutettava rekisteröintipiste antaa organisaatiolle oman sopimuksensa asiakasnumeron, Y-tunnuksen, korttien toimitusosoitteen sekä rekisteröijän yhteystiedot.

Tämän jälkeen valtuuttava organisaatio tekee sopimuksen Digi- ja väestötietoviraston verkkoasioinnissa. Sopimuksessa valitaan Sopimuksen tiedot -kohdasta ”Valtuutan toisen organisaation toimimaan rekisteröijänä”. Sopimukseen täytetään valtuutettavan rekisteröintipisteen antamat tiedot.

Sopimuksen teon jälkeen organisaatio toimittaa valtuutettuun rekisteröintipisteeseen etukäteen palvelusuhdetodistuksen henkilöistä, joille kortit tilataan. Kun tarvittavat toimenpiteet on tehty ja valtuutus on voimassa, kortin tilaajat varaavat ajan valtuutettuun rekisteröintipisteeseen, joka tilaa kortit.

Valtuuttava organisaatio allekirjoittaa sopimuksen verkkoasioinnissa, kun DVV on antanut sopimukselle päätöksen. Sopimus allekirjoitetaan sähköisesti Suomi.fi-tunnistuksen eri tavoilla: Digi- ja väestötietoviraston varmenteen sisältävällä varmennekortilla, (henkilökortti, organisaatiokortti, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattikortti, henkilöstökortti tai toimijakortti) verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Lisätietoja voi tarvittaessa kysyä sähköpostilla osoitteesta varmennepalvelut(at)dvv.fi

Hakijan henkilöllisyyden tunnistaminen

Kortin hakija on tunnistettava tai henkilöllisyys on todennettava kortin tilausvaiheessa rekisteröintipisteessä.

Tunnistamista varten kortin hakijalla tulee olla mukanaan voimassa oleva tunnistamisasiakirja, eli henkilökortti tai passi. Hyväksyttäviä tunnistamisasiakirjoja ovat myös voimassa olevat Euroopan talousalueen jäsenvaltion, Sveitsin tai San Marinon viranomaisen myöntämä passi tai henkilökortti, ja muun valtion viranomaisen myöntämä passi. Jos hakijalla ei ole edellä mainittuja asiakirjoja, poliisi voi pyynnöstä tunnistaa hakijan henkilöllisyyden muilla tavoin.

Kortin käyttöönotto

Jotta varmennekortin sähköisiä ominaisuuksia voi käyttää, on kortti ensin aktivoitava. Aktivointiin tarvitaan aktivointitunnusluku, joka lähetetään kortinhaltijalle erillisessä kirjeessä 2-4 arkipäivän kuluttua kortin lähettämisestä. Aktivoinnissa kortille luodaan kaksi henkilökohtaista PIN-tunnuslukua. PIN-tunnuslukuja tarvitaan korttia käytettäessä, esimerkiksi palveluihin tunnistautumisessa tai sähköisissä allekirjoituksissa.

Jos kortti katoaa tai menee rikki, tulee varmenne sulkea ottamalla yhteyttä sulkupalveluun

Henkilöstökortit ja toimijakortit ovat sidottuja organisaatioon ja työsuhteeseen. Jos työsuhde päättyy, varmenne täytyy sulkea. Tämän jälkeen korttia ei voi enää käyttää. Kortti täytyy myös merkitä peruutetuksi Vartti-järjestelmässä.
 

Varmenteiden neuvontapalvelu

puh. 0600 9 6160 (pvm/mpm)
ma–pe 8–21, la 9–15
Suljettu sunnuntaisin ja arkipyhinä.

Palvelussa neuvotaan varmennekortteihin liittyvissä asioissa, kuten esimerkiksi kortin aktivointi ja PIN-tunnuslukujen käyttö. Lisätietoa neuvontapalvelusta sivulta Neuvonta ja tuki.

Toimitusaika ja kortin hinta

Kortin ja aktivointitunnuslukukirjeen toimitusaika on noin kaksi viikkoa. Aktivointitunnusluku lähetetään noin 4 arkipäivän viiveellä kortin lähettämisestä.

Henkilöstökortit ovat maksuttomia niille henkilöille, jotka käsittelevät työssään potilashoitoon liittyviä potilastietoja. Muulle henkilöstölle tilataan maksullinen henkilöstö- tai toimijakortti.