Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö- ja toimijakortit

Tämän sivun sisältö on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö- ja toimijakortteja tilaaville rekisteröintipisteille.

Jos olet kortinhakija ja haluat tilata itsellesi henkilöstö- tai toimijakortin, ota yhteyttä rekisteröintipisteeseen, josta organisaationne tilaa toimikortit. Henkilöstö- tai toimijakortin käyttöönoton ohjeet löydät sivulta Toimikortin käyttöönotto.

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö- tai toimijakortit ovat varmennekortteja, joiden avulla tunnistaudutaan luotettavasti tietojärjestelmiin ja palveluihin. Korttia voi myös käyttää esimerkiksi sähköisen allekirjoituksen tekemiseen ja sähköpostin salaamiseen.

Henkilöstökortti on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon organisaation sellaiselle henkilöstölle, jolla ei ole ammattioikeutta Valviran Terhikki- tai Suosikki-rekisterissä. Henkilöstökortti voidaan hankkia esimerkiksi toimiston tai tietopalvelun työntekijöille.

Toimijakortti on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon ulkopuolisille toimijoille, jotka työskentelevät sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa. Toimijakortti voidaan hankkia esimerkiksi tietojärjestelmätoimittajille tai it-konsulteille.

Henkilöstökortit ja toimijakortit ovat sidottuja organisaatioon ja työsuhteeseen. Jos työsuhde päättyy, rekisteröintipiste huolehtii kortin varmenteiden sulkemisesta.

Henkilöstö- ja toimijakorttien sisältämät tiedot

Henkilöstö- ja toimijakortit ovat voimassa viisi vuotta.

Korttien etupuolella lukee kortin voimassaoloaika ja sarjanumero, kortinhaltijan nimi sekä virka- tai tehtävänimike. Kortinhaltijan valokuva painetaan kortin etupuolelle, jos kortti tilataan kuvallisena.

Milloin pitää tilata uusi henkilöstö- tai toimijakortti?

Jos varmenteen tietosisältöön tai kortin pinnassa oleviin tietoihin tulee muutoksia, on tilattava uusi kortti. Uusi kortti on tilattava myös silloin, jos kortti on vioittunut tai kadonnut.

Toimi näin:  

Toisen organisaation rekisteröintipisteen valtuuttaminen

Yksityiset sote-organisaatiot valtuuttavat usein organisaation ulkopuolisen, jo olemassa olevan sosiaali- ja terveydenhuollon rekisteröintipisteen vastaamaan henkilöstö- ja toimijakorttien tilaamisesta.

Kaikkien julkisella rekisteröintipistelistalla olevien sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden (esim. hyvinvointialue) täytyy tarjota vähintään yhdestä rekisteröintipisteestään rekisteröintipalveluja myös muille sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille.
 
1. Jos toimit organisaatiossa, joka haluaa valtuuttaa rekisteröintipisteen, ota yhteyttä valtuutettavaan rekisteröintipisteeseen ja sovi valtuuttamisesta. Tarvitset valtuutettavalta rekisteröintipisteeltä:

  • rekisteröintipisteen sähköisen asiakasnumeron 
  • Y-tunnuksen 
  • korttien toimitusosoitteen 
  • rekisteröijän yhteystiedot.

2. Seuraavaksi tee sopimus verkkoasioinnissamme. Valitse Sopimuksen tiedot -kohdasta ”Valtuutan toisen organisaation toimimaan rekisteröijänä”. Täytä sopimukseen valtuutettavan rekisteröintipisteen antamat tiedot.

3. Kun olet tehnyt sopimuksen, toimita valtuutettuun rekisteröintipisteeseen palvelussuhdetodistus henkilöistä, joille kortit tilataan. Toimita todistus mahdollisimman pian sen jälkeen, kun olet tehnyt sopimuksen valtuutuksesta. 

4. Allekirjoita sopimus verkkoasioinnissa, kun olemme käsitelleet organisaationne sopimuksen. Sopimus täytyy allekirjoittaa sähköisesti jollakin seuraavista Suomi.fi-tunnistuksen tavoista: Digi- ja väestötietoviraston myöntämä varmennekortti, verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenne.

Kun tarvittavat toimenpiteet on tehty ja valtuutus on voimassa, kortin tilaajat varaavat ajan valtuutettuun rekisteröintipisteeseen, joka tilaa kortit.

Jos tarvitset lisätietoa rekisteröintipisteen valtuuttamisesta, voit ottaa yhteyttä sähköpostitse.

[email protected] 

Hakijan henkilöllisyyden tunnistaminen

Kortin hakija on tunnistettava ja hänen henkilöllisyytensä on todennettava kortin tilausvaiheessa.
Tunnistamista varten kortin hakijalla tulee olla mukanaan voimassa oleva tunnistamisasiakirja. Hyväksyttyjä tunnistamisasiakirjoja ovat:

  • henkilökortti tai passi
  • voimassa olevat Euroopan talousalueen jäsenvaltion, Sveitsin tai San Marinon viranomaisen myöntämä passi tai henkilökortti
  • muun valtion viranomaisen myöntämä passi. 

Jos kortin hakijalla ei ole yhtäkään edellä mainituista asiakirjoista, poliisi voi pyynnöstä tunnistaa hakijan henkilöllisyyden ja tehdä erillisen tunnistamisasiakirjan. Poliisi lähettää tunnistamisasiakirjan rekisteröintipisteeseen. 

Toimitusaika 

Kortin ja aktivointitunnuslukukirjeen toimitusaika on noin kaksi viikkoa. Aktivointitunnusluku lähetetään noin 4 arkipäivää sen jälkeen, kun toimikortti on lähetetty.

Hinta

Henkilöstökortit ovat maksuttomia niille henkilöille, jotka käsittelevät työssään potilashoitoon liittyviä potilastietoja. Muulle henkilöstölle tilataan maksullinen henkilöstö- tai toimijakortti.

Kortin käyttöönotto

Jotta varmennekortin sähköisiä ominaisuuksia voi käyttää, se täytyy aktivoida. Aktivointiin tarvitaan aktivointitunnusluku, joka lähetetään kortinhaltijalle erillisessä kirjeessä noin 4 arkipäivän kuluttua kortin lähettämisestä.

Aktivoinnissa kortille luodaan kaksi henkilökohtaista PIN-tunnuslukua. Tunnuslukuja tarvitaan tunnistautumiseen ja sähköisten allekirjoitusten tekemiseen.

Jos tunnusluku on unohtunut tai se on vaihdettava, kortinhaltija voi luoda uudet tunnusluvut itse aktivointitunnusluvun avulla.

Ohjeita PIN-tunnuslukujen käyttöön

 

Kortin sulkeminen

Varmenne on suljettava, jos kortti katoaa tai menee rikki. Varmenne tulee sulkea myös siinä tilanteessa, jos kortinhaltijan työsuhde päättyy tai varmenteessa tai kortin pinnassa olevat tiedot muuttuvat.

Varmennekorttien sulkupalveluun

Varmenteiden neuvontapalvelu

puh. 0600 9 6160 (pvm/mpm)
ma–pe 8–21, la 9–15
Suljettu sunnuntaisin ja arkipyhinä.

Palvelussa neuvotaan varmennekortteihin liittyvissä asioissa, kuten esimerkiksi kortin aktivointi ja PIN-tunnuslukujen käyttö. Lisätietoa neuvontapalvelusta sivulta Neuvonta ja tuki.

 

 

Suomen väkiluku 5 629 334