Vihkimisoikeusrekisteristä annettavat otteet 

Vihkimisoikeusrekisteristä voidaan antaa tietoja vihkijästä, jolla on vihkimisoikeus. Tietoja pitää pyytää kirjallisesti. 

Vihkimisoikeusrekisterissä on tiedot 

 • vihkijöistä, joille on myönnetty vihkimisoikeus oman uskontokuntansa hakemuksesta 

 • vihkijöistä, joille opetus- ja kulttuuriministeriö tai ulkoministeriö on myöntänyt vihkimisoikeuden vihkiä ulkomailla 

 • vihkijöistä, joille Digi- ja väestötietovirasto tai aiemmin maistraatti on myöntänyt vihkimisoikeuden.  

Vihkimisoikeusrekisterissä ei ole tietoja 

 • evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon papeista 

 • Digi- ja väestötietoviraston tai Ahvenanmaan valtionviraston henkikirjoittajista tai julkisista notaareista 

 • käräjäoikeudessa vihkimisiä tekevistä laamanneista, käräjätuomareista, käräjäviskaaleista tai käräjänotaareista.  

Rekisteristä saatavassa otteessa on seuraavat tiedot:  

 • uskonnollisen yhdyskunnan nimi ja kotipaikka 

 • vihkijän nimi ja henkilötunnus 

 • vihkimisoikeuden voimassaoloaika 

 • milloin vihkimisoikeus on myönnetty tai peruutettu 

 • kuka vihkimisoikeuden on myöntänyt. 

Otteessa myös kerrotaan, jos vihkimisoikeudelle on asetettu ehtoja tai rajoituksia. 

Vihkimisoikeusrekisteristä voidaan kirjallisen pyynnön perusteella antaa tietoja vihkijästä, jolla on vihkimisoikeus.

Vihkimisoikeusrekisterissä on tiedot

 • vihkijöistä, joille on myönnetty vihkimisoikeus oman uskontokuntansa hakemuksesta
 • vihkijöistä, joille opetus- ja kulttuuriministeriö tai ulkoministeriö on tietyin ehdoin myöntänyt vihkimisoikeuden vihkiä ulkomailla
 • vihkijöistä, joille maistraatti on myöntänyt vihkimisoikeuden vihkijöiden riittävän määrän turvaamiseksi.

Ote sisältää tiedot yhdyskunnan nimestä ja kotipaikasta sekä vihkijän nimen ja henkilötunnuksen. Lisäksi otteella on vihkimisoikeuden myöntämisen tai peruutuksen antopäivä, voimassaoloaika ja vihkimisoikeuden myöntänyt viranomainen. Joissain tapauksissa otteella voi olla tietoja vihkimisoikeudelle asetetuista ehdoista ja rajoituksista.

Avioliittolain mukaan kirkolliseen vihkimiseen on oikeus evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon papilla. Lisäksi siviilivihkimisen toimittamiseen on oikeus Digi- ja väestötietoviraston nimittämällä julkisella notaarilla, sekä käräjäoikeudessa laamannilla, käräjätuomarilla, käräjäviskaalilla sekä osalla käräjänotaareista. Näistä toimijoista ei ole erikseen tietoja vihkimisoikeusrekisterissä.

Toimi näin 

1. Ota selville sen vihkijän nimi, jonka vihkimisoikeusrekisteriotteen haluat saada. 

2. Tee vapaamuotoinen hakemus.  

3. Lähetä hakemus meille mieluiten sähköpostitse tai postitse osoitteeseen Digi- ja väestötietovirasto, PL 78, 90101 Oulu. 

4. Käsittelemme hakemuksesi ja lähetämme otteen sinulle. 

Yhteystietomme

Sähköposti

Käytä sähköpostin lähettämiseen DVV:n turvapostia, jotta tietosi liikkuvat salatusti. Valitse turvapostissa asiaasi sopiva sähköpostiosoite vastaanottajaksi [email protected]

Lähetä sähköposti turvapostina

Puhelin

Neuvonnan puhelinnumero on 0295 536 244.

Palveluajat: ma–pe 9–15

Postiosoite 

Digi- ja väestötietovirasto, PL 1003, 00531 Helsinki

Palvelupaikat 

Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikkojen osoitteet

 

 

Suomen väkiluku 5 629 661