Hyppää sisältöön

Laiteosaaminen

Laiteosaaminen tarkoittaa sitä, millaiset taidot henkilöllä on käyttää erilaisia digilaitteita.

Henkilön toimintarajoite voi ilmetä monella eri tavalla. Toimintarajoite voi olla esimerkiksi fyysinen (käsien vapina) tai kognitiivinen (oppimisvaikeus). Rajoitteiden vaikutus yksilön toimintakykyyn vaihtelee ympäristöjen mukaan. Esteettömän opastusympäristön ja saavutettavan digituen avulla tuetaan jokaisen ohjattavan digioppimista.

Jos henkilöllä on toimintarajoitteita, laitteiden käyttöä voivat hankaloittaa esimerkiksi epäselvät tai liian monivaiheiset ohjeet. Myös selittämättömät tai epäselvät symbolit aiheuttavat haasteita laitteiden käytössä. Saatavilla oleva digilaite voi olla epäsopiva eikä käyttöä helpottavia apuvälineitä ole aina tarjolla.

Laitteiden lisäksi käyttöä hankaloittavat myös digipalveluiden heikko saavutettavuus ja käytettävyys, sekä vaikeaselkoinen sisältö. Hankaluuksia voi aiheuttaa myös se, jos ohjeistuksissa käytetään sekaisin suomea ja englantia. 

Laiteosaamisen haasteet voivat liittyä myös siihen, ettei henkilöllä ole aikaisempaa tietoa tai kokemusta digilaitteiden ja -palveluiden käyttämisestä. Kun digivälineet ovat vieraita, voi käyttäjä tuntea olonsa epävarmaksi ja hän voi pelätä epäonnistuvansa niiden käytössä. Tällaiset tunteet voivat heikentää motivaatiota oppia uutta.

Digitukijan kannattaa myös huomioida, ettei henkilön välttämättä ole mahdollista saada tarpeensa mukaista tukea digilaitteiden käyttämiseen. Hänellä ei esimerkiksi ole sopivaa apuvälinettä tai henkilökohtaista avustajaa, jotka helpottaisivat laitteiden käyttämistä. On muistettava, ettei digilaitteiden ja -palvelujen käyttö tarkoita vain itsenäistä kykyä käyttää laitteita ja palveluita. Niitä voi käyttää myös esimerkiksi osittain avustettuna tai täysin autettuna.

Digitukijan on tärkeä tiedostaa, että laiteosaamiseen liittyvät haasteet johtuvat useimmiten siitä, että digitaalisissa laitteissa ja -ympäristöissä on puutteita. Ne eivät vielä palvele ominaisuuksiltaan, käytettävyydeltään ja sisällöiltään kaikkia käyttäjiä.

Seuraavat asiat aiheuttavat laiteosaamiseen liittyviä haasteita henkilöille, joilla on toimintakyvyn rajoitteita: 

 1. Laitteiden käyttö

 2. Motivaatio ja asenne

 3. Fysiologiset syyt

 4. Tiedonhakutaidot

 5. Palvelun käyttö

 6. Kokemattomuus

 7. Terminologia

Mitä digitukijalta edellytetään? Taitava digitukija osaa ohjata asiakasta selkeällä kielellä ja tunnistaa keskeiset palvelut!

Huomioi yksilölliset tarpeet

Digitukijana sinulla on tärkeä rooli siinä, että digituki on entistä saavutettavampaa ja huomioi yksilölliset tarpeet. Jos ohjattavallasi on toimintakykyyn liittyviä rajoitteita, sinun on hyvä huomioida nämä yksilölliset tarpeet ja toimintakyky sekä pystyä mukauttamaan ohjaustapaasi ohjattavan tarpeen mukaiseksi. 

Digitukijan on hyvä ymmärtää myös, miten ympäristö vaikuttaa oppimiseen sekä huolehtia, että opastustila on esteetön ja rauhallinen.

Tunne apuvälineet

Digitukijana sinä kohtaat jokaisen ohjattavan siten, että vahvistat ja arvostat ohjaamaasi henkilöä. Jokainen oppii digiarjessa. Digitukija tarvitsee myös perustietoa erilaisista apuvälineistä, kuten ruudunlukuohjelmasta ja digilaitteiden helppokäyttötoiminnoista. 

Käytä selkeää kieltä ja havainnollista

Selkeän kielen käyttö ja vaikeasti ymmärrettävien termien selittäminen auttavat onnistumaan. 
Tarvittaessa voit hyödyntää myös kuvia ja videoita sekä muita luovia tapoja tehdä käsiteltävä asia ymmärrettäväksi. 

Rohkaise, kannusta ja tue oppimaan

Ohjaustilanteessa tarvitaan toisinaan tulkkia ja silloinkin on tärkeää huomioida nimenomaan ohjattava henkilö ja vahvistaa ja rohkaista hänen oppimistaan. 

Digitukijana toimit digiturvallisesti ja digitukijan eettisen ohjeistuksen mukaisesti. Säilytät malttisi myös pulmallisissa tilanteissa. Osaat käyttää tarvittavia laitteita ja ohjelmistoja ja olet kiinnostunut oppimaan uutta. Ohjaustilanteessa uskallat varmistaa, että olet ymmärtänyt ohjattavan digituen tarpeen oikein. 

Asiakkaan toimintakyvyn rajoitteista huolimatta annat ohjattavan oppia ja kokeilla itse sekä varmistat, että tarjoamasi digituki on kaikille ohjattaville löydettävää. 

Ohjattavan oppimista voit tukea esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

 • Pilko ohjeet osiin ja etene yksi asia kerrallaan eteenpäin
 • Hyödynnä ohjeita antaessasi puheen tukena esimerkiksi kuvia
 • Kertaa opeteltu asia ja varmista ymmärrys
 • Tue itsenäistä oppimista esimerkiksi mukaan annettavan kuvatuetun ohjeen avulla 

Digitukijan on hyvä hallita seuraavia taitoja, kun hän toimii henkilöiden kanssa, joilla on rajoitteita toimintakyvyssä:

Katso myös:

Mitä pidät verkkosivuistamme?

Kuulisimme mielellämme ajatuksiasi. 

Kysy, ehdota tai anna palautetta


Kehittämällä digitukea varmistamme, että omannäköinen digitaalinen arki kuuluu jokaiselle!


 

 

Suomen väkiluku 5 635 667