Lahjoitusasioiden tietosuojaseloste

Digi- ja väestötietovirasto pitää lahjoitusasioiden rekisteriä, johon talletetaan tietoja lahjanlupauslain (625/1947) 6 §:ssä tarkoitetuista irtaimen omaisuuden lahjoituksia koskevista ilmoituksista. Rekisterin tarkoituksena on saattaa asiakirjojen oikeusvaikutukset voimaan ja tiedot julkisiksi.

Rekisterin tietojen luovuttamiseen sovelletaan, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 16 §:ssä säädetään. Jokaisella on kuitenkin oikeus saada tiettyä henkilöä koskevat rekisteriin merkityt tiedot kopiona tai tulosteena.

Tietojasi voi löytyä tästä rekisteristä, jos olet antanut tai vastaanottanut lahjan, josta on tehty lahjanlupauslain mukainen ilmoitus Digi- ja väestötietovirastolle.