Avioehtoasioiden tietosuojaseloste

Digi- ja väestötietoviraston avioehtoasioiden rekisteristä ja Virallisen lehden vuosiluetteloista 1930 – 1978 muodostettuun rekisteriin on tallennettu tietoja rekisteröidyistä avioehdoista sen mukaisesti, mitä Laissa Digi- ja väestötietoviraston eräistä henkilörekistereistä on määrätty. Virallisen lehden vuosiluetteloista 1930-1978 muodostetut tiedot sisältävät kyseiseltä ajanjaksolta rekisteröidyt avioehtosopimukset digitoidussa muodossa. Vuodesta 1979 lähtien tiedot on säilytetty sähköisessä muodossa. Rekisterin tarkoituksena on saattaa asiakirjojen oikeusvaikutukset voimaan ja tiedot julkisiksi.

Rekisterin tietojen luovuttamiseen sovelletaan lakia viranomaisten toiminnan julkisuudesta. Jokaisella on kuitenkin oikeus saada tiettyä henkilöä koskevat rekisteriin merkityt tiedot kopiona tai tulosteena.

Tietojasi saattaa löytyä tästä rekisteristä, jos olet rekisteröinyt avioehtosopimuksen tai osituskirjan tai, jos olet tehnyt ilmoituksen avio-oikeuden poistamisesta.

Suomen väkiluku 5 631 050