Automaattinen ratkaisumenettely

Hyödynnämme automaattista ratkaisumenettelyä osassa palveluitamme. Tällä sivulla kerromme, mitä se tarkoittaa.

Mitä on automaattinen ratkaisumenettely?

Automaattinen ratkaisumenettely tarkoittaa, että ihminen ei osallistu asian ratkaisemiseen, vaan se ratkaistaan automaattisella tietojenkäsittelyllä. 

Automaattista ratkaisumenettelyä voidaan käyttää lain mukaan seuraavissa tapauksissa: 

  • Asiaan ei sisälly tapauskohtaista harkintaa vaan se ratkaistaan esimerkiksi väestötietojärjestelmässä olevien tietojen perusteella. 
  • Asiaan sisältyy tapauskohtaista harkintaa, mutta asian käsittelijä on arvioinut harkinnanvaraiset seikat ennen asian ratkaisemista. 

Asian automaattisen ratkaisemisen täytyy perustua etukäteen laadittuihin sääntöihin. Näissä säännöissä linjataan muun muassa, miten varmistetaan, että

  • ratkaisumenettely ei syrji ketään
  • asiaa selvitetään riittävästi ennen päätöksentekoa, esimerkiksi asianosaisia täytyy kuulla tarvittaessa. 

Mitä tämä tarkoittaa sinun kannaltasi? 

Automaattinen menettely nopeuttaa asiasi ratkaisemista.

Sinulle kerrotaan, jos asiasi on ratkaistu automaattisesti. 

Jos automaattisesti tehty päätös on kielteinen, voit vaatia siihen oikaisua. Oikaisuvaatimusta ei voida ratkaista automaattisesti, eli sen ratkaisee aina ihminen.

Mitä asioita ratkaisemme automaattisesti? 

Ennen kuin jonkin aiheen hakemuksia voidaan ratkaista automaattisesti, siitä täytyy tehdä käyttöönottopäätös. Käyttöönottopäätöksestä selviää, millä perusteella menettely on otettu käyttöön ja mitä lakeja menettelyssä sovelletaan. 

Löydät Digi- ja väestötietovirastossa tehdyt käyttöönottopäätökset täältä.