Yhteentoimivuusalusta

Digi- ja väestötietoviraston ylläpitämältä Yhteentoimivuusalustalta löydät työkalut yhteentoimivien tietosisältöjen määrittelyyn. Alusta koostuu sanastoista, koodistoista ja tietomalleista, joita tarvitaan tietovirroissa ja muussa tiedonhallinnassa.

Yhteentoimivuusalusta on tarkoitettu sekä julkisen hallinnon että yksityissektorin käyttöön. Alustan työvälineet ovat maksuttomasti käytettävissä terminologiseen sanastotyöhön, koodistojen hallintaan ja tietomallinnukseen. Tietosisältöjen tuottajat vastaavat kukin omista tietomäärityksistään sekä niiden ajantasaisuudesta ja laadusta.

Voit myös hyödyntää yhteentoimivuusalustalla olevia valmiita tietomäärityksiä. Valmiiden koodistojen ja tietomallien hyödyntäminen omassa järjestelmäkehityksessä on kustannustehokasta ja parantaa yhteentoimivuutta eri toimijoiden järjestelmien kanssa. Yhdenmukaisten käsitteiden käyttö helpottaa palveluiden suunnittelua ja ymmärrettävyyttä. 

Keskeiset käsitteet

Yhteentoimivuusmenetelmä

Yhteentoimivuusmenetelmän avulla luodaan ja ylläpidetään tiedon semanttista yhteentoimivuutta eli tiedon käsittelyä siten, että sen merkitys tietovirroissa säilyy samana. 

Yhteentoimivuusmenetelmään sisältyy ne periaatteet ja toimintamallit, joilla tietosisältöjä tuotetaan Yhteentoimivuusalustalle. Keskeistä on tietosisältöjä kuvaavien tietomääritysten yhdenmukaisuus ja uudelleenkäyttö: aiemmin tehtyjä sanastoja, koodistoja ja tietomalleja hyödynnetään mahdollisimman paljon.

Sen sijaan, että jokainen organisaatio määrittelisi itse esimerkiksi henkilön käsitteen sisällön ja mitä tietoja siihen liittyy, tämän kuvaus tehdään Yhteentoimivuusalustalle kerran. Sen jälkeen muut voivat viitata tähän kuvaukseen ja soveltaa sitä. Teknisesti sanoen yhteentoimivuusalustalle vietyjen sanastojen, koodistojen ja tietomallien kuvaukset ovat linkitettyä dataa eli yksilöityjä verkkoresursseja, joilla on oma pysyvä tunnus johon voi viitata muualta.

Sanastot-työkalu

Sanastot-työkalu on sanastojen ja käsitteiden ylläpito- ja julkaisusovellus terminologisille sanastoille. Terminologinen sanasto on sanasto, joka sisältää erikoisalojen käsitteisiin ja niiden nimityksiin liittyvää tietoa.

Sanastot-työkaluun

Koodistot-työkalu

Koodistot-työkalu on kansallinen yhteiskäyttöinen koodistojen ja luokitusten ylläpito- ja julkaisusovellus. Koodistot-työkalun sisältöä voi selata ja hyödyntää tarvittavia koodistoja. Koodistot-työkalun sisältöjä käytetään semanttisissa tietomalleissa tarvittavina arvojoukkoina.

Koodistot-työkaluun

Tietomallit-työkalu

Tietomallit-työkalu on semanttisten tietomallien ylläpito- ja julkaisupalvelu. Se sisältää toimijoille yhteiset tiedon harmonisointiin tarkoitetut tietomääritykset, joita kutsutaan tietokomponenttikirjastoiksi. Lisäksi työkalua hyödynnetään esimerkiksi rajapintojen tai tietovarantojen tietosisältöjen hallinnassa. Näitä yleisiä tietokomponentteja hyödynnetään tiettyä käyttötarkoitusta varten tehtävissä kuvauksissa, kuten rajapintojen tai tietovarantojen tietosisältöjen esittämisessä 

Tietomallit-työkaluun

Mukaan Yhteentoimivuusalustalle?

  • Pyydä Digi- ja väestötietovirastolta  Yhteentoimivuusalustan ja sen työkalujen esittelyä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: [email protected]
  • Tutustu käyttöehtoihin ja täytä käyttölupahakemus. 

Täytä käyttölupahakemus

  • DVV antaa käyttöoikeudet käyttölupahakemuksessa nimetylle pääkäyttäjälle.
  • Pääkäyttäjä antaa käyttöoikeudet muille käyttäjille (tietomallintajat, koodistotyöntekijät, sanastotyöntekijät).
  • Tietomallintajat, koodistotyöntekijät ja sanastotyöntekijät tekevät/siirtävät organisaatiosi aineiston alustan työkaluihin.

Usein kysyttyä

Lisätietoa

Yhteentoimivuusalusta

 

Ota yhteyttä

 

Sähköposti: [email protected]

 

 

Suomen väkiluku 5 631 644