Hyppää sisältöön

Asiakastarina: Yhteentoimivuusalusta mahdollistaa Tilastokeskuksen luokitustiedon jakamisen laajemmalle käyttäjäkunnalle

Julkaisuajankohta 31.3.2022 14.34
Tiedote

Tilastokeskus lähti mukaan Digi- ja väestötietoviraston ylläpitämän Yhteentoimivuusalustan käyttäjäksi, koska Tilastokeskuksessa koetaan tärkeäksi olla mukana yhteentoimivuuden kehittämisessä ja jakaa tietoja yhteisen alustan avulla.

Tilastokeskuksen sisäisissä metatietovarannoissa ylläpidetään tilastollisia luokituksia, käsitteitä ja aineisto- ja muuttujakuvauksia. Näitä sisältöjä julkaistaan Tilastokeskuksen verkkosivuilla. Yhteentoimivuusalustalla julkaiseminen ei ole siis varsinaisesti uutta Tilastokeskuksen toimintaa, vaan alustan hyödyntäminen on antanut uuden kanavan jakaa tietoa laajemmallekin käyttäjäkunnalle. Jatkon kannalta mietitään, mikä on Yhteentoimivuusalustan suhde Tilastokeskuksen omaan verkkosivustoon.

Tilastokeskus hyödyntää Yhteentoimivuusalustan kaikkia työkaluja

Koodistot-työkalussa Tilastokeskus on jakanut kansalliset tilastolliset suositusluokitukset (entiset JHS-luokitukset), joita hyödyntää muun muassa Palvelutietovaranto. Koodistoissa on mukana myös yritysrekisterin toimipaikkaluokitukset (sote-toimipiste -rekisterit).

Tietomallit-työkalussa julkaistaan yritysrekisterin julkisia yritys- ja toimipaikkatietoja sekä Tilastokeskuksen luokitustietovarannon tietomalli. Tämä tietomalli pohjautuu kansainväliseen GSIM Classification Model -malliin, joka on kehitetty yhdessä YK:n kanssa.

Sanastot-työkalua Tilastokeskus käyttää enemmän aineistojen hyödyntämisen näkökulmasta, esimerkiksi alustalla julkaistua OKSA-sanastoa on hyödynnetty koulutuksen käsitteiden määrittelyssä. 

Tilastokeskuksen tavoitteena on jatkossa käyttää Sanastoja laajemminkin. Sanastot-työkalu voisi mahdollisesti korvata Tilastokeskuksen oman käsitetietovarannon jatkossa.

Aineistojen siirtäminen ja julkaiseminen Yhteentoimivuusalustalla sujui näppärästi 

Tilastokeskus jakaa valikoiman ylläpitämiään koodistoja ja luokituksia Yhteentoimivuusalustan avulla ja alusta toimii varsin hyvin siinä tarkoituksessa. Tilastokeskus on siirtänyt ja julkaissut aineistoja alustalle vähitellen ja niiden siirtäminen alustalle on sujunut näppärästi. Ylläpitopäivitykset tapahtuvat vuosittaisen tarkistuksen perusteella. 

Yhteiskehittäminen on toiminut mukavasti Digi- ja väestötietoviraston (DVV) kanssa. Tilastokeskus on voinut tuoda omia kehitysehdotuksia esille sekä saanut tarvittaessa hyvin apua Digi- ja väestötietovirastolta.

Suurin hyöty Tilastokeskukselle Yhteentoimivuusalustan käyttämisestä on, että Tilastokeskuksen hallinnoimat luokitukset saavat alustan kautta enemmän näkyvyyttä ja uusia käyttäjiä. 

Yhteentoimivuusalustan voi ottaa käyttöön omassa tahdissa 

Organisaatio voi jakaa aineistoja Yhteentoimivuusalustalle omassa tahdissaan ja ottaa alustan työkaluja käyttöön tarpeen mukaan. Yhteentoimivuusalustaan ja yhteentoimivuuteen liittyvään keskusteluun voi päästä mukaan esimerkiksi liittymällä Yhteentoimivuus-kanavalle Slack-sovelluksessa (yhteentoimivuus.slack.com). 

Laaja käyttäjäkunta parantaa yhteentoimivuutta

Jatkossa on erittäin tärkeää, että Yhteentoimivuusalustan käyttäjien määrä kasvaa ja esimerkiksi eri rekisterinpitäjät käyttävät alustalla julkaistuja yhteisiä luokituksia. Tämä edistäisi entisestään yhteentoimivuutta. Aktiivinen Yhteentoimivuusalustan käyttäjäyhteisö, joka myös osallistuu kehittämiseen ja jakaa oman organisaation aineistojen lisäksi myös käyttökokemuksia ja parhaita käytänteitä myös vie tehokkaasti yhteentoimivuutta eteenpäin. 

Lisätietoa Yhteentoimivuusalustasta >>

Asiakastarinat Tiedote - VAIN Organisaatioasiakkaat-etusivulle yhteentoimivuus