Hoppa till innehåll

Kundberättelse: Interoperabilitetsplattformen gör det möjligt att dela information om Statistikcentralens klassificeringar till en bredare användarskara

Utgivningsdatum 31.3.2022 14.34 | Publicerad på svenska 5.4.2022 kl. 15.10
Pressmeddelande

Statistikcentralen började använda den av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata upprätthållna Interoperabilitetsplattformen, eftersom man vid Statistikcentralen anser det viktigt att vara med och utveckla interoperabiliteten och dela information med hjälp av den gemensamma plattformen.

I Statistikcentralens interna metadatalager upprätthåller man statistiska klassificeringar, begrepp och material- och variabelbeskrivningar. Dessa innehåll publiceras på Statistikcentralens webbplats. Publicering på Interoperabilitetsplattformen är alltså egentligen inte något nytt för Statistikcentralen, utan användningen av plattformen har gett dem en ny kanal att dela information även till en bredare användarskara. Vad gäller fortsättningen funderar man på vad Interoperabilitetsplattformens relation är till Statistikcentralens egen webbplats.

Statistikcentralen utnyttjar Interoperabilitetsplattformens alla verktyg

I verktyget Kodlistor har Statistikcentralen delat nationella statistiska rekommendationsklassificeringar (före detta JHS-klassificeringar), som utnyttjar bland annat Servicedatalagret. Kodlistorna innehåller också företagsregistrets verksamhetsplatsklassificeringar (registret för social- och hälsovårdens verksamhetsställen).

I verktyget Informationsmodeller publiceras företagsregistrets offentliga uppgifter om företag och verksamhetsställen samt en datamodell för Statistikcentralens klassificeringsdatalager. Denna datamodell baseras på den internationella modellen GSIM Classification Model, som utvecklats tillsammans med FN.

Verktyget Ordlistor använder Statistikcentralen mer för att utnyttja material; t.ex. har ordlistan OKSA som publicerats på plattformen använts för att fastställa utbildningsbegrepp. 
Statistikcentralens mål är att i fortsättningen använda Ordlistor på ännu bredare front. Verktyget Ordlistor skulle eventuellt kunna ersätta Statistikcentralens eget begreppsdatalager i fortsättningen.

Överföringen och publiceringen av material på Interoperabilitetsplattformen gick smidigt 

Statistikcentralen delar ett urval av de kodlistor och klassificeringar som den upprätthåller med hjälp av Interoperabilitetsplattformen och plattformen fungerar mycket väl i det avseendet. Statistikcentralen har överfört och publicerat material på plattformen efter hand och överföringen har gått smidigt. Underhållsuppdateringarna sker på basis av en årlig justering. 

Den gemensamma utvecklingen med Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB) har gått bra. Statistikcentralen har kunnat lägga fram egna utvecklingsförslag och vid behov fått god hjälp från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Den största nyttan som Statistikcentralen har av att använda Interoperabilitetsplattformen är att de klassificeringar som Statistikcentralen upprätthåller får mer synlighet och nya användare genom plattformen. 

Interoperabilitetsplattformen kan tas i bruk i egen takt 

En organisation kan dela material på Interoperabilitetsplattformen i sin egen takt och ta plattformens verktyg i bruk efter behov. Man kan gå med i diskussionerna om Interoperabilitetsplattformen och interoperabilitet t.ex. genom att gå med i Interoperabilitet-kanalen i appen Slack (yhteentoimivuus.slack.com). 

En bred användarskara förbättrar interoperabiliteten

I fortsättningen är det extremt viktigt att antalet användare av Interoperabilitetsplattformen växer och att t.ex. olika personuppgiftsansvariga använder de gemensamma klassificeringar som publiceras på plattformen. Det skulle främja interoperabiliteten ytterligare. Aktiva användare av Interoperabilitetsplattformen som också deltar i utvecklingen och delar sin organisations material samt sina användarerfarenheter och bästa praxis för också interoperabiliteten framåt på ett effektivt sätt. 

Mer information om Interoperabilitetsplattformen >>

Asiakastarinat Tiedote - Organisaatioasiakkaat yhteentoimivuus