Stödförklaringsblanketter för Finlands medborgarinitiativ

Stödförklaringar för Finlands medborgarinitiativ som samlas in skriftligt på papper ska utformas enligt ett formulär som justitieministeriet har fastställt med förordning 86/2012.

En stödförklaring ska innehålla:

  • medborgarinitiativets titel och datum,
  • initiativundertecknarens fullständiga namn, födelsetid och hemkommun,
  • en försäkran från initiativundertecknaren om att han eller hon är röstberättigad finsk medborgare och att han eller hon har gett endast en stödförklaring för samma initiativ,
  • stödförklaringens datum.

Det finns två versioner av blanketter, den ena kan fyllas bara för hand och den andra elektroniskt med undantag underskrift. Båda former är skyddade och av dem kan inte sparas förhandsifyllda kopior. PDF-blanketter finns i balken på högra sidan.

Den som väcker ett medborgarinitiativ kan utskriva blanketter eller spara kopiorna till egna webbsidor.

Blanketterna måste utskrivas i A4-format och får inte åter skannas till elektronisk form efter undertecknas. Alla undertecknade stödförklaringar ska lämnas av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata kontroll som original.

Förhandsifyllda blanketter i pappersform kan också beställas av Edita Prima Abp, tfn 020 450 00.

Stödförklaringar som ifyllts på den av justitieministeriet fastställda blankettbasen bör sändas till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata för kontroll i storlek A4, som enskilda, ovikta ark. På ett ark får tryckas endast en stödförklaring. På blankettens frånsida kan tryckas tilläggsuppgifter om initiativet eller om den som väcker ett initiativ. De uppgifter som finns på blankettens frånsida tas inte i beaktande vid kontroll.

Stödförklaringsblanketterna ska vara packade med samma sida uppåt (textsidan av blanketten alltid uppåt) i stadiga papplådor eller förpackningar som håller för transporten och handläggningen vid mottagningsplatsen och som inte returneras.

Pressmeddelande

Finlands invånarantal 5 634 472