Lojo

  • Adress och våning: Stadshuset Monkola, Karstuvägen 4, Lojo
  • Vigseldagar: Två fredagar i månaden
  • Parkering: Avgiftsfri parkering med parkeringsskiva i omgivningen
  • Tillgänglighet, tillgång med rullstol: Tillgängligt
  • Vigselparet anmäler sin ankomst: 10 minuter före vigseln, infodisken visar vägen
  • Antal gäster: 30 personer
  • Omklädning och förvaring av ägodelar: Omklädning i toaletten, inget låsbart utrymme för förvaring av ägodelar
  • Sittplatser i vigsellokalen: 10–15 sittplatser
  • Kundtoalett: I entréhallen
  • Vittnen från ämbetsverket: Ja 

Kuvia

Lohjan kunnantalo