Det digitala stödet

Det är Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas uppgift att skapa ett riksomfattande nätverk för digitalt stöd samt förbättra kännedomen om det digitala stödet och göra det enklare att hitta. Med hjälp av registrets uppgifter uppdateras en aktuell lägesbild av de digitala stödtjänster som erbjuds i Finland. Uppgifterna används även för att hålla kontakten med de organisationer som erbjuder digitalt stöd.