Vasa 

  • Adress och våning: Wolffskavägen 35, 65200 Vasa (2 vån.) (Statens ämbetshus, Brändö)
  • Vigseldagar: Fredag
  • Parkering: Med parkeringsskiva 2 h i ett område nära ämbetshuset
  • Tillgänglighet, tillgång med rullstol: Ja, dörröppningsknapp bredvid ytterdörren, hiss från nedre entrén till andra våningen
  • Vigselparet anmäler sin ankomst: Hos kundtjänsten
  • Antal gäster: 20 personer
  • Omklädning och förvaring av ägodelar: I ämbetshusets toalett, klädställning i väntrummet
  • Sittplatser i vigsellokalen: Under 10 sittplatser
  • Kundtoalett: I kundlokalen
  • Vittnen från ämbetsverket: Nej