Registrering av gåva i skuldsituationer

En anmälan kan göras om lös egendom som man får i gåva av en närstående. Från och med anmälan om gåvan börjar en tidsfrist löpa, vid vars utgång gåvogivarens fordringsägare inte längre kan kräva att gåvan återställs.

När lönar det sig att anmäla en gåva? 

Det lönar sig för gåvogivaren eller -tagaren att anmäla en gåva till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata endast om 4 följande uppfylls: 

Det lönar sig att göra anmälan så snart som möjligt efter donationen.

Observera att vi inte tar ställning till gåvans innehåll eller giltighet. Vi registrerar uppgifterna om gåvan på basis av anmälan. Vi kontrollerar inte gåvans giltighet och registreringen korrigerar inte eventuella formfel.

I situationer där en fastighet doneras ska du kontakta Lantmäteriverket, som upprätthåller fastighetsregistret.

Gör så här

1. Anmäl gåvan till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. 

Du gör det enklast på nätet. Du behöver nätbankskoder eller mobilcertifikat för att använda webblanketten. 

Anmäl gåvan via webblankett

Gåvobrevet behöver inte bifogas anmälan. 

Kan du inte uträtta ditt ärende på nätet? 

Fyll i anmälningsblanketten och skicka in den per post till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, PB 1003, 00531 Helsingfors.

2. Du har meddelat om gåvan den dag då anmälan har anlänt till oss.  

Vi tar inte ställning till gåvans innehåll eller giltighet. När anmälan om gåva har registrerats skickar vi ett intyg över registreringen till dig.

3. Vi skickar dig fakturan separat. 

4. Observera att inga uppgifter skickas till skattemyndigheten med denna anmälan. 

Gåvoskattedeklarationen ska vid behov göras separat till skattemyndigheten.

Pris

När en gåvogivare ger en gåva till en gåvotagare (gåvan kan innehålla flera typer av egendom, såsom en bil och aktier): 82 euro.

När det finns två gåvogivare eller gåvotagare: 2 x 82 euro.

Vanliga frågor

Så här får du dokumentet:

Du får vårt beslut när din ansökan har behandlats. Du får beslutet till dina Suomi.fi-meddelanden. På så sätt får du information om beslutet så snart som möjligt. Om du inte har tillgång till tjänsten får du beslutet per brevpost. Du kan också välja att få dokumenten som krypterad e-post när du gör ansökan. Beslutet skickas också till fullmaktsgivaren om hen förstår sakens innebörd. Vi returnerar den ursprungliga intressebevakningsfullmakten till dig per brevpost. Kontrollera att dina uppgifter är korrekta.

Kontakta oss

E-post 

Använd krypterad e-post om ditt meddelande innehåller personuppgifter eller annat konfidentiellt. Skicka meddelandet till [email protected]

Skicka krypterad e-post

Telefon 

Telefontjänsten numret är 0295 536 244.

Servicetider: mån–fre 9–15.

Postadress

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, PB 1003, 00531 Helsingfors

Serviceställen

Adresser och öppettider av våra serviceställen

 

Finlands invånarantal 5 629 661