Intressebevakningsfullmaktens upphörande

I listan nedan finns olika situationer då intressebevakningsfullmakten upphör att gälla. Du kan läsa närmare anvisningar om hur du ska gå till väga i sådana situationer.  

I vissa situationer ska fullmäktigen ge en viss mottagare en slutredovisning. Fullmäktigen behöver aldrig lämna in en slutredovisning till MDB. 

Situationer där intressebevakningsfullmakten upphör att gälla

Behöver du hjälp?

Telefontjänsten numret är 0295 536 305.

Servicetider:

  • mån–fre 9–15

Vår chattjänst är för tillfället ur bruk.

 

Finlands invånarantal 5 629 865