Upprätthållande av byggnads- och lägenhetsuppgifter

Byggnads- och lägenhetsuppgifter upprätthålls för identifiering av hemorten samt för utredande av byggnaders och lägenheters tekniska egenskaper.

Byggnads- och lägenhetsuppgifter upprätthålls för identifiering av hemorten samt för utredande av byggnaders och lägenheters tekniska egenskaper. Uppgifterna tillgodoser den offentliga förvaltningens behov av information om byggnader, lägenheter och boende samt betjänar produktionen av officiell statistik. Uppgifterna används av bland annat Skatteförvaltningen, Folkpensionsanstalten, Lantmäteriverket, Statistikcentralen och räddningsverken.

Uppgifter om vilka byggnader som ska registreras samt uppgifter om vilka uppgifter som ska registreras om byggnader, lägenheter och verksamhetslokaler har fastställts i statsrådets förordning om befolkningsdatasystemet.

Elektroniska administratörstjänster för kommuner

För kommunerna finns elektroniska tjänster för anmälan och upprätthållande av uppgifter om byggprojekt, byggnader och lägenheter. Dessa tjänster är BDS-administratörsgränsytan och BDS-administratörsgränssnittet. Dessa kan användas med det tillstånd för anmälan av byggnadsuppgifter som beviljas av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. För att tjänsterna ska fungera behövs ett servercertifikat som beviljas av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och som söks i samband med tillståndet.

BDS-administratörsgränsytan möjliggör meddelandebaserade funktioner för anmälan av uppgifter om byggnadsprojekt och byggnader i realtid samt begränsade administrationsfunktioner mellan kommunens programvara för byggnadstillsyn och befolkningsdatasystemet.

Tekniska krav för användning av gränsytan i kommunen:

  • programvara för byggnadstillsyn som stöder användning av gränsytan
  • införande av befolkningsdatasystemets permanenta byggnadsbeteckning (BDS-PBB)
  • servicecertifikat av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

BDS-användargränssnitt är ett gränssnitt som används med webbläddrare och där byggnadsuppgifter kan hanteras med bläddrar- och ajourhållningsroller. Ajourhållningsrollen ger användaren omfattande rättigheter att lägga till, ändra på och stryka bygglovs- och byggnadsuppgifter samt tillgång till rapporter i befolkningsdatasystemet. Med bläddrar-rollen kan användaren syna alla bygglovs-, byggnads- och lägenhetsuppgifter som registrerats i befolkningsdatasystemet. Rapporter är bl.a. listan över ofullbordade bygglov och byggnader eller bygglov, där nya byggnadsklassificeringen fattas.

Alla kommuner har möjlighet att ta BDS-användargränssnittet och bläddrar- och ajourhållningsrollen i bruk.

Gör så här

För att ta ibruk BDS-användargränssnittet bör kommunen ha en namngiven ansvarsanvändare för BDS-ajourhållningen som har huvudansvaret för användningen av BDS-användargränssnittet i sin organisation.

Ansvarsanvändaren för BDS-ajourhållningen ser till att ansöka om användarrättigheter för användarna som passar deras arbetsuppgifter.

Rättigheter att fungera som ansvarsanvändare för BDS-ajourhållningen ansöks via e-tjänster.

eTjänster

Mer information

rahu.info(at)dvv.fi

Ta i bruk en tabell för att göra massuppdateringar

Kommunerna har tillgång till en formbunden Excel-tabell som kan användas för att meddela postnummer- och adressändringar, om dessa inte kan meddelas via gränssnittet till befolkningsdatasystemet pga. t.ex. byggnaders bristfälliga grunddata eller via BDS-användargränssnittet. En motsvarande tabell finns tillgänglig även för koordinatkorrigeringar.

Ladda ner tabellen för massuppdateringar här. (på finska)

Ladda ner tabellen för koordinatkorrigeringar här. (på finska)

Anvisningar för hur man fyller i tabellen finns i en av flikarna i Excel-tabellen.

Mer information

Leila Kivistö, fornamn.slaktnamn(at)dvv.fi

Pris

Kommunerna får använda BDS-administratörsgränsytan och BDS-administratörsgränssnittet avgiftsfritt.

Vanliga frågor