Tjänsten för ajourhållning av byggnads- och lägenhetsuppgifter

Byggnads- och lägenhetsuppgifter ajourhålls för både befolkningsbokföringens och samhällets offentliga och privata sektorns behov. Uppgifterna tillgodoser den offentliga förvaltningens behov av information om byggnader, lägenheter och boende samt betjänar produktionen av officiell statistik. Uppgifterna används av bland annat Skatteförvaltningen, Folkpensionsanstalten, Lantmäteriverket, Statistikcentralen och räddningsverken.

Byggnader som ska registreras samt uppgifter om byggnader, bostadslägenheter och lokaler har fastställts i statsrådets förordning om befolkningsdatasystemet.

Ägandeuppgifter om aktielägenheter registreras inte i befolkningsdatasystemet. Ägandet av dem registreras i bostadsdatasystemet som administreras av Lantmäteriverket.

Uppgifter om personer, byggnader och lägenheter lämnas ut ur befolkningsdatasystemet för organisationernas behov. Läs mer om utlämnande av uppgifter.

Elektroniska ajourhållningstjänster för kommuner

För kommunerna finns elektroniska tjänster för anmälan och ajourhållning av uppgifter om byggprojekt, byggnader och lägenheter. Dessa tjänster är BDS-gränssnitt och BDS-användargränssnitt. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata beviljar användarrättigheter för ajourhållningstjänster.

Gör så här

Innan BDS-gränssnittet eller BDS-användargränssnittet kan tas i bruk i kommunen ska kommunen ansöka om anmälningslov av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata för att anmäla byggprojekt- och byggnadsuppgifter i befolkningsdatasystemet. Kommunen ska ansluta sig till det taktillstånd som skapats för detta ändamål.

Tillståndet att anmäla byggnadsuppgifter ger kommunen rätt till användningen av BDS-gränssnittet och BDS-användargränssnittet.

Gå till eTjänster

Teknisk kravet för användningen av BDS-gränssnittet är utfärdat servicecertifikat av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Läs mer on servicecertifikat för organisationen.

Pris och handläggningstid

Kommunerna får använda BDS-administratörsgränsytan och BDS-administratörsgränssnittet avgiftsfritt.

Handläggningstiden av en anslutning till taktillståndet för anmälningstillståndet är cirka en vecka.

Vanliga frågor

Kontakta oss

Du kan kontakta oss via e-post [email protected]

E-postadressen är endast avsedd för organisationskunder. Privatpersoner kontaktar byggtillsynen eller tekniska sektorn i den kommun där byggnaden är belägen.

 

Finlands invånarantal 5 629 865