Medborgarrådgivningens kundservicesystem

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas Medborgarrådgivning är en rådgivningstjänst för användare av offentlig service. Tjänsten stöder de övriga myndigheternas egna rådgivningstjänster. Syftet med tjänsten är att öka kännedomen om den offentliga förvaltningens tjänster och göra det lättare att uträtta myndighetsärenden.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata producerar och utvecklar tjänsten i enlighet med statsrådets förordning om Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

I Medborgarrådgivningen används kundservicesystemet via många kanaler. Det är ämbetsverkets interna arbetshanteringsredskap som används för att administrera kundkontakter och ämbetsverkets interna kontakter. I systemet sparas de blanketter som kunderna skickat till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas Medborgarrådgivning samt servicebegäran som kunderna framfört per telefon, chatt eller sms. I systemet sparas också ämbetsverkets interna serviceförfrågningar.

Finlands invånarantal 5 635 667