Medborgarrådgivningens kundservicesystem

Medborgarrådgivningen är en rådgivningstjänst för användare av offentlig service. Tjänsten stöder de övriga myndigheternas egna rådgivningstjänster. Syftet med tjänsten är att öka kännedomen om den offentliga förvaltningens tjänster och göra det lättare att uträtta myndighetsärenden. Medborgarrådgivningen behandlar personuppgifterna för att svara på servicebegäran samt vidarebefordra feedback som gäller myndigheternas verksamhet.