Stöd för den övergripande arkitekturen

Den övergripande arkitekturen stöder ledning, genomförande av strategier, kontinuerlig utveckling av verksamhet och tjänster, hantering av förändringar och komplexitet, behärskat utnyttjande av digitaliseringen och interoperabilitet Arbetet med den övergripande arkitekturen är en del av organisationens strategiska arbete, ledningsprocess och planering av ekonomi och verksamhet.

Mera information om stöd för den övergripande arkitekturen: [email protected]

Förfarandet för helhetsarkitektur

I helhetsarkitekturarbetet används helhetsarkitekturmetoden (JHS 179, v2.0) som baserar sig på den internationella, öppna och allmänna helhetsarkitekturramverket TOGAF® (v. 9.1). Med hjälp av metoden kan man modellera både i nuläget och i målläget: på principiell nivå och ur fyra olika synvinklar.

Utbildning i helhetsarkitekturen

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ordnar nätutbildningar om helhetsarkitekturen. I eOppiva finns två utbildningar i ämnet: en som är en inledning i helhetsarkitekturen och en annan som hjälper till med att skapa modeller. Utbildningarna är på finska.

Webbutbildningen Inledning i helhetsarkitektur

Webbutbildningen Modellering av helhetsarkitekturen