Äktenskapsintyg

Med ett äktenskapsintyg kan du intyga ett äktenskap som är registrerat i Finland. Äktenskapsintyg kan behövas till exempel när du registrerar ditt äktenskap utomlands.

Beställ via självbetjäningen

Följande uppgifter anges i intyget när du beställer ett standardintyg via självbetjäningen. Ett standardintyg innebär att intyget alltid innehåller samma uppgifter och valfria uppgifter: 

 • Ditt namn
 • Födelsedatum (eller personbeteckning) 
 • Civilstånd
 • Adress
 • Uppgifter om ikraftvarande äktenskap
 • Din partners namn och födelsedatum.

Dessutom kan du på intyget välja dina tidigare namn och tidpunkten när äktenskapet inletts och avslutats. 

Om du behöver annan information, beställ intyget per e-post eller telefon.

Beställningssätt för intyg

Du kan beställa ett äktenskapsintyg till dig själv. Intyg som beställts och inlämnats via självbetjäningen är förmånligare och du får intyget snabbt. Prisuppgifterna finns i slutet av sidan.

Självbetjäning

 • För beställningen behöver du nätbankskoder eller mobilcertifikat. Intyget betalas som nätbetalning. Observera att du endast kan beställa utdrag till dig själv eller till de som du är vårdnadshavare för.
 • Ett intyg som beställts från självbetjäningen för användning i hemlandet är förmånligare och du erhåller det genast elektroniskt. Du kan ladda ner intyget i PDF-format direkt efter betalningen eller så skickas det till Suomi.fi-meddelanden, vilket kräver att du har tagit i bruk tjänsten Suomi.fi-meddelanden. Av dataskyddsskäl skickas intyget inte direkt till din e-post.
 • Om du behöver ett intyg till en utländsk myndighet skickas intyget per post. Din beställning hanteras inom 2-5 vardagar, varefter Posten förmedlar det till mottagaren.

 

Kontroll av egna uppgifter!

Du kan kontrollera dina uppgifter i befolkningsdatasystemet i tjänsten Personuppgifter. I tjänsten hittar du dina gällande personuppgifter, namnhistoriska uppgifter samt fastighets- och byggnadsinnehav. Du kan också kontrollera de uppgifter om din boendehistoria som sparats i befolkningsdatasystemet.

Personuppgifter

Om dina uppgifter innehåller fel kan du själv korrigera ditt tilltalsnamn, yrke, e-post, modersmål och kontaktspråk. I övriga fall kan du kontakta vår kundtjänst på numret 0295 536 220 eller besöka vårt serviceställe

Handläggningstid

 • 1 vecka (+ postgången)
 • Från självbetjäningen får du genast ett elektroniskt intyg för inhemskt bruk.

Pris

Självbetjäning
Du betalar intyget i samband med beställningen.

• Elektroniskt intyg via självbetjäning 12 € / dokument
• Intyg per post via självbetjäning 20 € / dokument
• Intyg och EU:s flerspråkiga standardblankett per post via självbetjäning 34 € / dokument
• Intyg och Apostille-intyg per post via självbetjäning 56 € / dokument

Lomake.fi, e-post, telefonsamtal och besök 
Vi skickar fakturan separat. Vid besök betalar du i samband med besöket.

• Intyg 23 € / dokument
• Släktutredning 35 € / dokument, släktutredning med uppgifter från de digitaliserade befolkningsböckerna 70 € / dokument
• Manuellt uppgjort intyg 70 € / dokument
• EU:s flerspråkiga standardblankett (blankett för översättningshjälp) som bifogas intyget 14 € / dokument
• Apostille-intyg 36 € / dokument

Leverans av intyg

Självbetjäning:

När du beställer intyg från självbetjäningen för en finländsk aktör

 • skickas det som ett elektroniskt PDF-dokument. Du kan ladda ner intyget från självbetjäningens flik Egna intyg direkt efter betalningen. Intyget kan laddas ner från självbetjäningen i 24 timmar.
 • Intyget skickas också till dina Suomi.fi-meddelanden om du har tagit tjänsten i bruk före beställningen.
 • Dokumentet undertecknas inte och det går inte att senare lägga till en översättningsblankett eller ett Apostille-intyg.
 • Intyg som beställts från självbetjäningen skickas inte per post eller krypterad e-post.

 

När du beställer intyg från självbetjäningen för en utländsk aktör

 • skickas det per post till din hemadress. Intyget har då stämpel och underskrift. Beroende på användningsområdet kan du dessutom beställa en EU-översättningsblankett eller ett Apostille-intyg. Din beställning behandlas inom 2–5 vardagar, varefter Posten förmedlar det till mottagaren.
 • Om du bor utomlands får du de övriga intygen som ett elektroniskt PDF-dokument eller som post till din hemadress, beroende på om du behöver intyget för en finländsk aktör eller till utlandet.

 

Beställningen har gjorts per e-post eller telefon:

Intyget skickas till dina Suomi.fi-meddelanden, som krypterad e-post till din e-postadress eller per post. Du kan själv välja leveranssätt när du gör beställningen.

Kontakta oss

Telefon

Telefonnummer 0295 537 340

Servicetider:

 • mån-fre 9-15

E-post

Du kan också kontakta oss per e-post. Använd krypterad e-post om ditt meddelande innehåller personuppgifter eller annat konfidentiellt. Skicka meddelandet till en av dessa adresser:

Skicka krypterad e-post

Ärenden:

 • Intyg ur befolkningsdatasystemet
 • hemvistintyg
 • födelseintyg
 • levnadsintyg
 • äktenskapsintyg
 • civilståndsintyg
 • invånarförteckningar
 • släktutredning

Finlands invånarantal 5 634 472