Responsblanketten på myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas webbplats

Med responsblanketten på vår webbplats kan du skicka fritt formulerad respons till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata via webbplatsen. Responsen behandlas vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas kommunikation och responsen förmedlas vidare inom myndigheten till den enhet som ansvarar för ämnet som responsen gäller. 

Du kan endast skicka respons via blanketten. Blanketten är inte avsedd som en kundservicekanal och kan inte användas för att anhängiggöra ett ärende i Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas kundtjänst. Skriv inte personliga uppgifter på responsblanketten, såsom din personbeteckning. 

Om den som skickar responsen vill bli kontaktad kan man lägga till sina egna kontaktuppgifter på responsblanketten. Det är frivilligt att lämna sina kontaktuppgifter.