Styrkande av kopia av handling

Du behöver en notarius publicus tjänster då du måste officiellt styrka en kopia av en handling.

Gör så här

  • Skicka in handlingarna i original till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas verksamhetsställe.

  • Du behöver inte personligen besöka ämbetsverket.

Minneslista

  • Handlingen kan konstateras vara originalhandling om den har en handskriven underskrift, en bläckstämpel, ett sigill eller motsvarande identifikationsfaktor.
  • Fotokopior eller utskrifter duger inte.
  • Om faktorn som visar att det är ett original ska du vända dig till den instans som utfärdat handlingen och begära de markeringar som visar original.

Pris

Priset på en styrkt kopia är 4 euro/sida.

Faktureringsavgift är 7 euro

Handläggningstid

Om notarius publicus är på plats får du en styrkt kopia av din handling medan du väntar.

Länkar till lagar som berör ärendet

Lagen om notarius publicus

 

Vanliga frågor

Notarius publicus

Tidsbeställning till notarius publicus

Boka tid elektroniskt

E-post

Använd krypterad e-post om ditt meddelande innehåller personuppgifter eller annat konfidentiellt. Skicka meddelandet till adressen [email protected]

Skicka krypterad e-post

Telefon

Telefontjänsten betjänar vardagar kl. 9–12

Telefonnummer 0295 537 000

Behöver du ett köpvittne? Söktjänsten för köpvittnen

Serviceställen

Myndighetens serviceställen