Styrkande av kopia av handling

Du behöver en notarius publicus tjänster då du måste officiellt styrka en kopia av en handling.

Gör så här

 • Skicka in handlingarna i original till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas serviceställe. Du behöver inte personligen besöka ämbetsverket, utan du kan också posta dokumentet till ämbetsverket. 
  Serviceställenas adresser
 • Boka tid till notarius publicus via den elektroniska tidsbokningstjänsten.
  Tidsbokning
 • Dokumentet och en bestyrkt kopia skickas till dig per post. Om du har bokat tid till notarius publicus får du en styrkt kopia av din handling medan du väntar.

Minneslista

 • Handlingen kan konstateras vara originalhandling om den har en handskriven underskrift, en bläckstämpel, ett sigill eller motsvarande identifikationsfaktor.
 • Fotokopior eller utskrifter duger inte.
 • Om faktorn som visar att det är ett original ska du vända dig till den instans som utfärdat handlingen och begära de markeringar som visar original.

Pris

 • Priset på en styrkt kopia är 5 euro/sida.

Handläggningstid

Om notarius publicus är på plats får du en styrkt kopia av din handling medan du väntar.

Lagar som berör ärendet

Lagen om notarius publicus

 

Vanliga frågor

Notarius publicus

Tidsbeställning till notarius publicus

Boka tid elektroniskt

E-post

Använd krypterad e-post om ditt meddelande innehåller personuppgifter eller annat konfidentiellt. Skicka meddelandet till adressen [email protected]

Skicka krypterad e-post

Telefon

Telefontjänsten numret är 0295 537 000.

Servicetider mån–fre 915.

Behöver du ett köpvittne? Söktjänsten för köpvittnen 

Serviceställen

Myndighetens serviceställen

 

Finlands invånarantal 5 635 667