Medborgarrådgivning

Medborgarrådgivningen är en rådgivningstjänst för användare av offentlig service. Tjänsten stöder de övriga myndigheternas egna rådgivningstjänster. Syftet med tjänsten är att öka kännedomen om den offentliga förvaltningens tjänster och göra det lättare att uträtta myndighetsärenden.

Medborgarrådgivningen hjälper medborgare att hitta rätt myndighet eller rätt elektronisk myndighetstjänst för att medborgarna ska kunna sköta sina ärenden. Dessutom ger Medborgarrådgivningen stöd till elektronisk ärendehantering och besvarar allmänna frågor om den offentliga servicen. 

Det är inte möjligt att anhängiggöra myndighetsärenden via Medborgarrådgivningen, utan tjänsten anvisar vilken myndighet som ska användas. Medborgarrådgivningen förmedlar inte samtal heller.

Servicekanaler, öppettider och servicespråk

Medborgarrådgivningens betjänar på finska, svenska och engelska.

Medborgarrådgivningens serviekanaler är telefon, e-blankett, chat och textmeddelande . Textmeddelande kan användas av specialgrupper, såsom tal- och hörselskadade. Textmeddelande fungerar endast med finländska mobilanslutningar.

Telefonrådgivningen på numret 0295 000 har öppet måndag till fredag klockan 8–21 och lördagar klockan 9–15. Tjänsten är stängd söndagar och vardagshelger.

För samtalet eller textmeddelandet debiteras endast din egen operatörs lokalnätsavgift, mobilsamtalsavgift eller SMS-avgift. Om du använder samtalspaket lönar det sig att kontrollera hos din operatör om telefonsamtal till telefonnumror som börjar med 029 ingår i paketet. 

Rådgivningstjänsten är avgiftsfri.

Medborgarrådgivningens betjänar

 

Telefonservice: 0295 000
Servicetider: mon-fre 8-21, lör 9-15

Chat på kansalaisneuvonta.fi

E-blankett på kansalaisneuvonta.fi:ssä

Textmeddelande
18395

 

Finlands invånarantal 5 634 472