Utdrag ur registret över förmynderskapsärenden 

Du kan fråga oss om någon har en intressebevakare, vem intressebevakaren är och vilka uppgifter intressebevakaren har. Du behöver inte beställa ett egentligt utdrag av oss, utan du kan också ställa frågor om ärendet till exempel per telefon. 

Intressebevakaren kan dock behöva ett utdrag om sin huvudman när hen utför sitt uppdrag. Med utdraget kan intressebevakaren bevisa sin ställning som den som sköter dennes ärenden. 

Dessutom kan någon aktör be dig om information om huruvida du har en intressebevakare. Då kan du själv be oss om ett utdrag, eller be en annan aktör, såsom din arbetsgivare, att be oss om det. 

Vad är registret över förmynderskapsärenden? 

Det är ett riksomfattande register från vilket vi lämnar ut uppgifter till olika myndigheter, samfund och privatpersoner. I praktiken ger vi uppgifterna som enskilda pappersutskrifter (utdrag ur registret över förmynderskapsärenden). Statliga eller kommunala myndigheter och samfund eller näringsidkare, som fortlöpande behöver uppgifter ur registret för ett godtagbart ändamål, kan få tillgång till dem direkt från registret. 

Vilka uppgifter kan jag få från registret? 

Du kan be oss om följande uppgifter:  

  • Har någon en intressebevakare?  
  • Vem är hens intressebevakare? 
  • Vilka är intressebevakarens uppgifter? 
  • Har personens handlingsbehörighet begränsats? 

I förmyndarregistret kan du också få uppgifter om gällande intressebevakningsfullmakter som gäller ekonomiska ärenden, det vill säga när fullmakten har bekräftats och vem som är fullmaktstagare. Däremot förvarar vi inte obekräftade fullmakter och vi för inte register över obekräftade fullmakter, alltså kan du inte få uppgifter om dem från oss. 

När intressebevakningen har upphört eller fullmaktens giltighetstid har upphört får du den uppgift som du begär endast om du behöver den för att sköta dina intressen, rättigheter eller skyldigheter. 

Gör så här

Du kan be oss om utdraget via webblanketten. För att använda webblanketten behöver du nätbankskoder eller mobilcertifikat.

Webblanketten

Kan du inte sköta ditt ärende på nätet?

Du kan be oss om utdraget per telefon eller e-post på beställningsblanketten.  Använd krypterad e-post och skicka meddelandet till [email protected]

Berätta för oss 

  • ditt namn och telefonnummer 
  • namn och personbeteckning på den person du beställer utdraget om 
  • utdragets användningsändamål 
  • betalarens kontaktuppgifter (namn och adress samt FO-nummer, om det är ett företag som faktureras) 
  • hur vi ska skicka utdraget till dig och till vilken adress. 

Pris

Ett utdrag ur registret över förmynderskapsärenden kostar 22 euro.

Ett intyg över intressebevakarens eller intressebevakningsfullmäktigens ställning för verksamhet utomlands kostar 25 euro.

Så här får du dokumentet:

Privatperson: Du får ett utdrag ur registret över förmynderskapsärenden till dinaSuomi.fi-meddelanden.  På så sätt får du information om beslutet så snart som möjligt. Om du inte har tillgång till tjänsten får du utdraget per brevpost. Du kan också välja att få dokumenten som krypterad e-post när du gör beställningen.

 

Myndigheter och samfund: Ni får ett utdrag ur registret över förmynderskapsärenden som krypterad e-post eller brevpost. Om ni har ett kontinuerligt behov av uppgifter, kan ni ansöka om datatillstånd för att använda förfrågningstjänsterna hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Vanliga frågor

Behöver du hjälp?

Telefontjänst: 0295 536 305

Servicetider: mån–fre 9–15. 

Vår chattjänst är för tillfället ur bruk.

 

Finlands invånarantal 5 629 617