Växeln, registratorskontor, postadress och faktureringsuppgifter

Växeln

Myndighetens växel betjänar på numret 0295 536 000.


Registratorskontor

Myndighetens registratorskontor betjänar per e-post på adressen [email protected].

Använd krypterad e-post om ditt meddelande innehåller personuppgifter eller annat konfidentiellt.

Myndighetens faxnummer är 0295 535 555. Faxmeddelandet riktas via registratorskontoret till rätt instans. Observeta att faxnumret börjar fungera 2.1. kl. 10.


Postadresser

Postadress: registratorskontor>

  • Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, PB 123, 00531 Helsingfors

Postadress: Förmyndarverksamheten

  • Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata / Förmyndarverksamheten, PL 1001, 02151 Esbo
  • Observera att post som gäller förteckning över tillgångar, årsräkningar och revision ska lämnas in eller skickas per post till det serviceställe som behandlar ärendet. Se serviceställenas postadresser.

Postadress: Fastställelse av delägarförteckningen i en bouppteckning, namnändringsärenden och äktenskapsförord

  • Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, PB 1003, 02151 Esbo

Privatpersonernas annan post ska skickas till serviceställen


Fakturering

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata tar enbart emot e-fakturor.

E-fakturaadress

E-fakturaadress/EDI-kod: 003702454372

Förmedlarkod (OpusCapita Solutions Oy): E204503

FO-nummer: 0245437-2

Momskod: FI02454372

Samtalspris: Till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ringer du utan tilläggsavgift. För samtal och köande debiteras enbart lokalnätsavgift eller mobilsamtalsavgift enligt uppringarens egen operatörs taxa.

Finlands invånarantal 5 544 407