Växeln, registratorskontor, postadress och faktureringsuppgifter

Växeln

Myndighetens växel betjänar på numret 0295 536 000.


Registratorskontor

Myndighetens registratorskontor betjänar per e-post på adressen [email protected].

Använd krypterad e-post om ditt meddelande innehåller personuppgifter eller annat konfidentiellt.

Myndighetens faxnummer är 0295 535 555. Faxmeddelandet riktas via registratorskontoret till rätt instans.


Postadresser

Postadress: registratorskontor>

  • Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, PB 123, 00531 Helsingfors

Postadress: Förmyndarverksamheten

  • Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata / Förmyndarverksamheten, PL 1001, 02151 Esbo
  • Observera att post som gäller förteckning över tillgångar, årsräkningar och revision ska lämnas in eller skickas per post till det serviceställe som behandlar ärendet. Se serviceställenas postadresser.

Postadress: Fastställelse av delägarförteckningen i en bouppteckning, namnändringsärenden och äktenskapsförord

  • Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, PB 1003, 02151 Esbo

Privatpersonernas annan post ska skickas till serviceställen


Fakturering

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata tar enbart emot e-fakturor.

E-fakturaadress

E-fakturaadress/EDI-kod: 003702454372

Förmedlarkod (OpusCapita Solutions Oy): E204503

FO-nummer: 0245437-2

Momskod: FI02454372

Samtalspris: Till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ringer du utan tilläggsavgift. För samtal och köande debiteras enbart lokalnätsavgift eller mobilsamtalsavgift enligt uppringarens egen operatörs taxa.