Apostille 

Notarius publicus kan styrka en handling given av en finländsk myndighet eller därmed jämförbar instans (till exempel en läkare, auktoriserad translator) för utländska myndigheter.

Apostille-intyget ersätter den s.k. auktoriseringen eller legaliseringen, om handlingen ska användas i en stat som omfattas av s.k. Haag-konventionen eller Apostille-avtalet.

Minneslista

  • Kontrollera att den stat dit ditt dokument är på väg omfattas av Apostille-avtalet.

  • Kontrollera att dokumentet är i original, och att det har dokumentutfärdarens egenhändiga originalunderskrift.

Pris

Intyget kostar 30 euro.

Länkar till lagar som berör ärendet

Förordningen om officiella handlingar (EU) 2016/1191

 

Vanliga frågor

Notarius publicus

Tidsbeställning till notarius publicus

Boka tid elektroniskt

E-post

Använd krypterad e-post om ditt meddelande innehåller personuppgifter eller annat konfidentiellt. Skicka meddelandet till adressen [email protected]

Skicka krypterad e-post

Telefon

Telefontjänsten betjänar vardagar kl. 9–12

Telefonnummer 0295 537 000

Behöver du ett köpvittne? Söktjänsten för köpvittnen

Serviceställen

Myndighetens serviceställen