Kontakt information för media

Servicenummer för medier: 0295 535 060, [email protected]

Kommunikationspersonal

Kommunikations och marknadsförings direktör Liinu Lehto
tfn. 0295 535 385

Kommunikationschef Päivi Railotie
tfn. 0295 535 080

Specialsakkunnig, kommunikation Sari Myllykoski
tfn. 0295 535 171

Specialsakkunnig, kommunikation Riikka Lammi
tfn.  0295 535 370

Specialsakkunnig, kommunikation Anna-Riitta Lund
tfn. 0295 535 132

Specialsakkunnig, kommunikation Johanna Rautio
​​​​​​tfn. 0295 535 477

Specialsakkunnig, kommunikation Noora Jokinen
tfn. 0295 535 077

Specialsakkunnig, kommunikation Salla Mikkonen
tfn. 0295 535 473

Kommunikationspecialist Heta Aho
tfn. 0295 535 362

Kommunikationspraktikant Riikka Ikonen
tfn. 0295 535 482

Kommunikationspraktikant Ilkka Olkku
tfn. 0295 535 498

Marknadsföring

Marknadsföringchef Pirjo Koivunen
tfn. 0295 535 353

Utveckling av kundrelationer

Utvecklare av kundhantering och kundrelationer Bruck Caserta
tfn. 0295 535 212

Epost adresser er är i format: fornamn.slaktnamn[at]dvv.fi

Samtalspris: Till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ringer du utan tilläggsavgift. För samtal och köande debiteras enbart lokalnätsavgift eller mobilsamtalsavgift enligt uppringarens egen operatörs taxa.