Kontakt information för media

Servicenummer för medier: 0295 535 060, [email protected]

Kommunikationspersonal

Kommunikations och marknadsförings direktör Liinu Lehto
tfn. 0295 535 385

Kommunikationschef Päivi Railotie
tfn. 0295 535 080

Kommunikationspecialist Sari Myllykoski
tfn. 0295 535 171

Kommunikationspecialist Riikka Lammi
tfn.  0295 535 370

Kommunikationspecialist Anna-Riitta Lund
tfn. 0295 535 132

Kommunikationsassistent Noora Jokinen
tfn. 0295 535 077

Marknadsföring

Kundupplevelsechef Pirjo Koivunen
tfn. 0295 535 353

Utveckling av kundrelationer

Utvecklare av kundhantering och kundrelationer Bruck Caserta
tfn. 0295 535 212

Epost adresser er är i format: fornamn.slaktnamn[at]dvv.fi

Samtalspris: Till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ringer du utan tilläggsavgift. För samtal och köande debiteras enbart lokalnätsavgift eller mobilsamtalsavgift enligt uppringarens egen operatörs taxa.