Fastställelse av delägaruppgifterna i bouppteckningen

Du kan ansöka om fastställelse av oss på att rätt personer har antecknats som dödsbodelägare i bouppteckningen. Delägaruppgifterna fastställs på basis av uppgifterna i befolkningsdatasystemet eller någon annan tillgänglig utredning.

Det är inte obligatoriskt att ansöka om fastställelse.

 

Vad används fastställandet till?

Beslutet om fastställande är inte ett juridiskt bindande beslut om vem som är delägare i dödsboet. Det underlättar dock skötseln av dödsboets ärenden – till exempel försäljning av en fastighet eller bostadsaktie – eftersom dödsbodelägarna med hjälp av det kan visa att de tillsammans får företräda dödsboet. En person utanför dödsboet kan å sin sida lita på att avtal som ingåtts med de dödsbodelägare som antecknats i bouppteckningen är bindande för dödsboet, även om det senare framgår att det saknas en delägare i bouppteckningen.

 

Gör så här  

1. Se till att du har bouppteckningsinstrumentet och de bilagor som behövs för bouppteckningen, antingen som PDF-filer eller papperskopior.

Läs mer om de bilagor som behövs under punkten Vanliga frågor.


2. Fyll i ansökan och skicka in bouppteckningsinstrument och alla nödvändiga bilagor till oss.

Du lämnar enklast in handlingarna på webben. Du behöver nätbankskoder eller mobilcertifikat.

Skicka dokument på webben

 

Om du inte kan sköta ditt ärende på nätet, gör så här:

  • Fyll i ansökningsblanketten. Ladda ner blanketten innan du börjar fylla i den. 

Ansökan om fastställelse av delägaruppgifter i bouppteckning

  • Du behöver en bestyrkt kopia av bouppteckningen, vilket innebär att en person måste bestyrka kopian av bouppteckningen. Hen kan till exempel vara någon av de delägare som nämns i bouppteckningsinstrumentet. Personen ska på första eller sista sidan av bouppteckningsinstrumentet skriva texten "kopians riktighet intygas" och därefter sin underskrift och namnförtydligande.
  • Skicka ansökan, en bestyrkt kopia av bouppteckningsinstrumentet och alla nödvändiga bilagor per post till adressen Myndigheten för Digitalisering och befolkningsdata, PB 1003, 00531 Helsingfors. Skicka inte in de ursprungliga handlingarna till oss, eftersom vi efter skanningen förstör de handlingar du lämnat in.

3. Du kan tyvärr inte följa hur handläggningen av din ansökan framskrider.


4. Vi skickar dig en fastställande av delägaruppgifterna per e-post, Suomi.fi-meddelanden eller per post, om vi kan försäkra oss om att rätt personer har antecknats i bouppteckningen som dödsbodelägare.

Om uppgifterna om delägarna i bouppteckningsinstrumentet är felaktiga eller om du inte lämnar in de tilläggsutredningar som vi begärt, meddelar vi dig att vi inte fastställer delägaruppgifterna i bouppteckningen.


5. Vi skickar dig fakturan separat. Observera att en avgift uppbärs även för återkallad ansökan eller en ansökan som inte styrks. 

Handläggningstid

  • 4 veckor

Pris 

  • 95 € / bouppteckning då delägarna endast är bröstarvingarna, föräldrarna och/eller änkan/änklingen
  • 170 € / bouppteckning i övriga fall
  • 48 €/ återkallad eller icke-styrkt ansökan. 

Vanliga frågor

Upprättande av bouppteckning 

Fastställelse av delägaruppgifterna i bouppteckningen

Länkar till lagar som berör ärendet

Ärvdabalk 20 kap 9 a §

Kontakta oss

Telefon

Telefontjänsten numret är 0295 537 000.

Servicetider: mån–fre 9–15. (kl 12-15 kan du endast lämna begäran om återuppringning, vi ringer till dig följande vardag)

Postadress för fastställelse av delägarförteckningen i en bouppteckning

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, PB 1003, 00531 Helsingfors

Finlands invånarantal 5 626 922