Fastställelse av delagarförteckningen i en bouppteckning

För att sköta dödsboets ärenden kan du ansöka om fastställelse av dödsboets delägaruppgifter hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Du måste inte ansöka om fastställelse. Fastställelsen riktas endast till uppgifterna som antecknats i bouppteckningen om dödsbodelägarna och den avlidnas äkta make, och inte hela innehållet.

Du kan behöva fastställa bouppteckningens delägaruppgifter till exempel för att sälja en fastighet som tillhör dödsboet. Dödsbodelägarna kan med fastställt bouppteckning visa att de tillsammans får representera dödsboet vid fastighetsaffärer. Fastighetens köpare å sin del kan lita på att affären som gjorts med de dödsbodelägare som antecknats i bouppteckningen är bindande för dödsboet, även om det senare framgår att det saknas en delägare i bouppteckningen.

Du får en bekräftelse om man av den släktutredning och de övriga dokument som ges som bouppteckningens bilagor kan fastställa att rätt personer antecknats som dödsbodelägare i bouppteckningsinstrumentet. Om delägaruppgifterna i bouppteckningsinstrumentet är felaktiga eller om du inte skickar in den tilläggsutredning som begärs, returneras bouppteckningsinstrumentet till dig utan fastställelse. Observera att en avgift uppbärs även för återkallad eller förfallen ansökan.

Gör så här

  • Fyll i ansökan om fastställelse. Du kan också göra en fritt formulerad ansökan.
  • Skicka in ansökan, bouppteckningsinstrumentets styrkta kopia samt kopior på alla bouppteckningsinstrumentets bilagor
  • Skicka inte in handlingarna i original, eftersom dokumenten skannas och sedan förstörs.
  • Skicka in ansökan och bouppteckningsinstrumentet med bilagor per post eller e-post. Dokument kan även lämnas i serviceställets postlåda eller entrétjänst.

Ansökan om fastställelse av delägaruppgifter i bouppteckning

Kontakta oss

E-post

Använd krypterad e-post om ditt meddelande innehåller personuppgifter eller annat konfidentiellt. Skicka meddelandet till [email protected] 

Skicka krypterad e-post

Telefon

Kundtjänst per telefon på vardagar kl. 9–12

Telefonnummer 0295 537 000

Postadress för fastställelse av delägarförteckningen i en bouppteckning

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, PB 1003, 00531 Helsingfors

Serviceställen

Adresser och öppettider av myndighetens serviceställen

Behandlingstid

Bekräftelse av delägaruppgifter i bouppteckningsinstrumente

Handläggningen av ansökningarna är överbelastad. Ansökningarna behandlas inom cirka 2 månader efter att de anhängiggjorts.

Pris

  • 95 euro/bouppteckning då delägarna endast är bröstarvingarna, föräldrarna och/eller änkan/änklingen.
  • 170 euro/bouppteckning i övriga fall.
  • För en ansökan om styrkandet av delägaruppgifter som återkallats eller återsänts uppbärs 48 euro

Länkar till lagar som berör ärendet

Ärvdabalk 20 kap 9 a §