Suomi.fi-fullmakter, assisterat befullmäktigande i välfärdsområdena

En egen servicemodell för assisterat befullmäktigande har planerats för välfärdsområdena. Med hjälp av servicemodellen kan välfärdsområdena möjliggöra befullmäktigande även för dem som inte kan använda elektroniska tjänster. På så sätt kan dessa personer ge någon som de litar på fullmakt att uträtta hälsovårds-, social- och apoteksärenden. 

Assisterat befullmäktigande kan för närvarande ordnas under ett besök vid välfärdsområdets servicepunkter. I framtiden kommer servicemodellen att utvidgas så att den även betjänar personer med rörelsehinder och personer som bor långt bort.  Då kan tjänsten för assisterat befullmäktigande erbjudas till exempel i personens hem, i ett servicehem eller från en servicebil. 

Assisterat befullmäktigande underlättar arbetet för yrkesutbildade inom social- och hälsovården och minskar ojämlikheten bland medborgarna

Assisterat befullmäktigande underlättar arbetet för yrkesutbildade inom social- och hälsovården samt vardagen för personer som bor i välfärdsområdena och deras närstående. Införandet av servicemodellen är frivilligt för välfärdsområdena och genomförs som samarbete mellan myndigheterna. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata stöder välfärdsområdena då de planerar servicemodellen och tar den i användning.  

När den fungerar som bäst erbjuder digitaliseringen verktyg för att bygga ett ansvarsfullt och mer fungerande samhälle för alla. Till ansvarigheten hör att förebygga ojämlikhet. Att bygga ett hållbart välbefinnande i välfärdsområdena förutsätter att man förbereder de digitala tjänsterna så att de också kan användas av äldre medborgare.

Genom att börja använda assisterat befullmäktigande stöder man välfärdsområdena i deras uppgift som ansvarsfulla samhälleliga stödpelare som har förmåga att möta framtidens osäkerhet och att bygga upp ett proaktivt beslutsfattande. 


Erfarenheter av försöket vid Kainuun sote

Kainuun sote började använda servicemodellen i mars 2022. Se videon om erfarenheterna från Kainuun sote.


Servicemodellens fördelar för välfärdsområdena

  • Vårdpersonalen får mer tid över för själva omvårdnadsarbetet när de närstående själva kan kontrollera uppgifter om vården och social- och hälsovårdstjänsterna i webbtjänsten. 
  • Vårdarbetets kvalitet förbättras när de närstående har bättre insyn i den assisterade personens ärenden, såsom vårdplaner och läkemedelsordinationerna.
  • De uppgifter som behövs hittas i tillförlitligt format i de elektroniska tjänsterna och tjänsterna har också en kanal för kommunikation med vårdpersonalen.
  • Modellen gör det möjligt för äldre att använda digitala social- och hälsovårdstjänster.

 Gör så här

  • Bekanta er först med informationsmaterialet om assisterat befullmäktigande och modellen för servicevägen.  
  • Kartlägg de servicepunkter i välfärdsområdet där tjänsten för assisterat befullmäktigande kan ordnas och vem som ansvarar för registreringen av fullmakterna vid dessa servicepunkter. 
  • Kom överens om tidpunkten för ett inledande möte med vår expert: sanna.suomalainen-ajanko[@]dvv.fi. Under det inledande mötet ger Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata råd om planeringen av servicevägen.

 Kostnaderna

  • Servicemodellen för assisterat befullmäktigande är avgiftsfri och kräver inga integrationskostnader av välfärdsområdena. Välfärdsområdena ansvarar självständigt för servicepunkterna och deras placering, servicepunkternas öppettider och fullmaktsärenden. 
  • Assisterat befullmäktigande är avgiftsfritt för medborgarna. 

Tidtabeller för införande enligt välfärdsområde (som kommit till vår kännedom)

 

Finlands invånarantal 5 629 543