BDS-användargränssnitt för ajourhållning av byggnadsuppgifter

BDS-användargränssnitt är ett gränssnitt som används med webbläddrare och där byggnadsuppgifter kan hanteras med bläddrar- och ajourhållningsroller. Ajourhållningsrollen ger användaren omfattande rättigheter att lägga till, ändra på och stryka bygglovs- och byggnadsuppgifter. Med bläddrar-rollen kan användaren syna alla bygglovs-, byggnads- och lägenhetsuppgifter som registrerats i befolkningsdatasystemet. Rapporter är bl.a. listan över ofullbordade bygglov och byggnader eller bygglov, där byggnadsklassen fattas.

Uppgifter i anslutning till ibruktagandet av BDS-användargränssnittet:

  • anmälningstillstånd som beviljas av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. För närvarande har alla kommuner ett giltigt anmälningstillstånd som har beviljats kommunerna i samband med ibruktagandet av permanenta byggnadsbeteckningen (BDS-PBB)
  • en utsedd ansvarsanvändare som har det huvudsakliga ansvaret för användningen av den egna organisationens BDS-användargränssnitt. Ansvarsanvändaren meddelas via webbtjänst för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
  • ansvarsanvändaren registrerar användarna av BDS-gränssnittet samt användarrollerna till dem efter att ha fått användarrättigheter i BDS-ansvarsanvändartjänsten
  • vid behov kan kommunen dessutom ansöka om en särskild spärrmarkeringsroll för att visa och ajourhålla byggnadens ägaruppgifter som omfattas av spärrmarkering.

BDS-användargränssnittet och dess ajourhållnings- och bläddrarroll får alla kommuner i bruk, om de så önskar.

Visning och ajourhållning av fastighets- och byggnadsuppgifternas ägaruppgifter som omfattas av spärrmarkering

Det behövs en särskild spärrmarkeringsroll när uppgifter om ägare till de byggnader vars ägare har spärrmarkering visas eller ajourhålls i befolkningsdatasystemet. Kommunen bör ansluta sig till det taktillstånd som skapats för detta ändamål, varefter ansvarsanvändaren av BDS-ajourhållning ges rätt att lägga till en spärrmarkeringsroll i BDS-användargränssnittet till de tjänsteinnehavare som behöver den.

Gå till anvisningen för att anslutas till taktillståndet (pdf)

Gå till eTjänster

Gör så här

Ansökan om tillstånd att anmäla byggnadsuppgifter samt rättigheterna för ansvarsanvändaren för användarhanteringen i BDS-användargränssnittet görs via webbtjänsten. Ansvarsanvändaren ser till att användarrättigheter söks för de roller som användare behöver enligt arbetsuppgifterna.

Gå till anvisningen för att anmäla ansvarsanvändaren (pdf)

Gå till eTjänster

Tilläggsuppgifter [email protected]

Anvisningar till inlogging på tjänsten

Läs mer om inlogging på tjänsten

Stöd under användning

Om du behöver hjälp i problemsituationer medan du använder BDS-användargränssnittet, skicka e-post till [email protected]. För att vi skall kunna snabbt utreda ärendet är det bra att till meddelandet foga så mycket uppgifter som möjligt om händelsen, bl.a. exakt datum och klockslag då felet inträffade, en bild av felet, byggnadsbeteckning, BDS bygglovsbeteckning, fastighetsbeteckning osv.

Innan en begäran om stöd skickas är det bra att bekanta sig med anvisningarna för ajourhållning av BDS. Anvisningarna kan innehålla en beskrivning av lösningen på problemsituationen.

Pris och handläggningstid

Det är avgiftsfritt för kommunen att använda BDS-användargränssnittet.

Handläggningstiden av anslutningen till taktillståndet för spärrmarkering eller anmälan som ansvarsanvändare tar cirka en vecka.

 

Finlands invånarantal 5 629 720