CA-certifikatet

Du kan ladda ned Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata s.k. certifikatutfärdarens certifikat (Root certificate, CA certificates) från den här sidan genom att klicka på dem. Certifikaten installeras i webbläsaren i förteckningen över tillförlitliga utfärdare.

Med ingående uppgifter om certifikaten hittar du i specifikationen Fineid-S2. Certifikatens hashalgoritmer finns i avsnitt 9.

Certifikatkortet innehåller alltid två CA-certifikat. Det ena är Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas rotcertifikat. Det andra CA-certifikatet på kortet beror på kortets typ och tidpunkten för beviljandet.

De certifikat som Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata beviljar är färdigt betrodda i operativsystemen Microsoft Windows, Apple Mac OS och Apple iOS och i de applikationer som stödjer sig på Trust Store för rotcertifikaten i dessa operativsystem.

2021 certifikat relaterade till revisionen av certifikathierarkin G3

Certificate type: CA Certificate: SHA256:

Rotcertifikat RSA

DVV Gov. Root CA - G3 RSA

d3ed3fc40ad26b52e001e1e18f4b9449529deb75a81d5eb680d7b62db23ba96d
Rotcertifikat ECC

DVV Gov. Root CA - G3 ECC

5546a52504fba74f61ffd4890067529ade3b9c9d07e502592831ccda9b369fd3
Statens medborgarcertifikat  2021 RSA DVV Citizen Certificates - G4R 2176c05e69ee24946a140d13f9efa222b3f1e768e1e2a67b313969cc03b82064

Statens medborgarcertifikat 2021 ECC

DVV Citizen Certificates - G4E aad1beac4696102a88bf9d518d64f8b014f78f9b152579c959998313197924d7
Organisational Certficates 2021 RSA DVV Organisational Certificates - G4R dfc3e965176f883a9cf0f68ceaeeab663edfd8e79de3294373c28a856984006f
Organisational Certficates 2021 ECC DVV Organisational Certificates - G4E 8fdbdccb5820f1c79ef8bce190e2b3cd2cc3d0b6bd8311b1f75fbd48bbc230d4
Tillfälliga certifikat 2021 RSA DVV Temporary Certificates - G3R 428089726472ca75a47f8e011aeb6483036973c72cf05478953b2fc2e012b731
Tillfälliga certifikat 2021 ECC DVV Temporary Certificates - G3E produceras senare
Tillfälliga yrkescertifikat för social- och hälsovården 2021 RSA DVV Social Welfare and Healthcare Prof. Temp. Certificates - G2R 6e73c6a3422ae3bb37af6d3933092a1f6959c09eb17f0a7e14f539665f50c949
Tillfälliga yrkescertifikat för social- och hälsovården 2021 ECC DVV Social Welfare and Healthcare Prof. Temp. Certificates - G2E produceras senare
Servicecertifikat 2021 RSA DVV Service Certificates - G5R 46319c69041db9a0d93dae802e3002cc615365931fe0976d392e8863e3f3be31
Servicecertifikat 2021 ECC DVV Service Certificates - G5E 93c176167eca02a1b262b16517ac5fb5fc25d3568d97ecddd04e3a6126b6c7ba
Servicecertifikat för sosial- och hälsovården 2021 RSA DVV Social Welfare and Healthcare Service Certificates - G3R 9d433c237c3aee7a676c9a2ed4eccb9e40ed17914655571624f0a89969b634bf
Servicecertifikat för sosial- och hälsovården 2021 ECC DVV Social Welfare and Healthcare Service Certificates - G3E a5c53cf6843a395e6ec244e9b27d58413295428ded97586fd4f67aa4ab8d49a0
Yrkescertifikat för social- och hälsovården 2021 RSA DVV Social Welfare and Healthcare Prof. Certificates - G2R 6073359de6bdfbf83874cbd53d4bde3d8165a8e7a9f772f02a7c6a48a8e7b77b
Yrkescertifikat för social- och hälsovården 2021 ECC DVV Social Welfare and Healthcare Prof. Certificates - G2E a155b9fb8a372683a3825054f9a5265c55430a68616bad8a1726e70f09f95a26
Tidstämpel certifikat 2021 RSA DVV Time Stamp Certificates - G2R 0d31aab5d24e108f6f942be974e1ddfedd02d7b551e0d6f415d70d31a13e394c
Tidstämpel certifikat 2021 ECC DVV Time Stamp Certificates - G2E a4d257032f26f27298679d156e9df96c6f7ed8c36c096338dfeb24214ac665ee

 

2018 certifikat relaterade till revisionen av certifikathierarkin G2

Certfikattyp: Certifikatutfärdarens certifikat: SHA256:
Befolkningsregistercentralens rotcertifikat

VRK Gov. Root CA - G2

34ff2a4409dc1383e9f8966e8adfe5719eba373fd0ad5e2f49f90ee07cf5d4c1
Statens medborgarcertifikat 2018

VRK Gov. CA for Citizen Certificates - G3

39a835b14b6b6313f778371c79cb434dd518c8fd325b749d9be669dff20384e8
Organisationscertifikat 2018

VRK CA for Organisational Certificates - G3

9c0b9ebea95590d0fafe4a46c62e49dd0ba6cc0a80f89019a23d037e1a4c1b5b
Servicecertifikat 2018

VRK CA for Service Providers - G4

1bd3870b842ff0a637284268017e18e455a7fd2d84468f3cdf7d587c7ab35c9d
Servicecertifikat för sosial- och hälsovården VRK CA for Social Welfare and Healthcare Service Providers - G2 a6b34f7b0e87446362bb1a2bf3ee95dd56d8ba97a9ffb03df41031377ecdd6f8
Yrkescertifikat för social- och hälsovården VRK CA for Social Welfare and Healthcare Prof. Certs 0e839ee68b1eef721d31e62e589e692c03180faadade48a71837c25090b3acc4

Tidstämpel servercertifikat

VRK CA for Time Stamp Services

95ff5929d601b1c5239d045b4103dbf804fe8bc5d8f3ba8616c32b230000640f

 

Certifikat relaterade till revisionen av certifikathierarkin G1

Certifikattyp: Certifikatutfärdarens certifikat: SHA256:
Befolkningsregistercentralens rotcertifikat VRK Gov. Root CA f008733ec500dc498763cc9264c6fcea40ec22000e927d053ce9c90bfa046cb2
Statens medborgarcertifikat 2014 VRK Gov. CA for Citizen Qualified Certificates - G2 8263c4ec2befeb26bdd833f77873cc8ec59d934a16282c2b0848cda2afda8eb5
Organisationscertifikat 2014 VRK CA for Qualified Certificates - G2 a5dfc5ad09b2f66a68ef0fb3b4bdaa42aa3add6f3e7bbfcbdfd27fc7ccd9f3d8
Servicecertifikat 2016 VRK CA for Service Providers - G3 b750a125f5fb285bfe5cc1ff2d97138875dbcec75ab678124c270e26d8c19a8e
Servicecertifikat 2014 VRK CA for Service Providers - G2 41d2e6f4678d2428045083ac074a2ad60ef2f811ba06e1963fe319b2ff67c137
Servicecertifikat för sosial- och hälsovården VRK CA for Social Welfare and Health Care Service Providers 7dca925e39e2a45c8e61faeb7d9a8701dba0d29ffee9797465207cfa0fcb4b01
Servicecertifikat för hälsovården VRK CA for Healthcare Service Providers dca693f3a41daa9c75c0090aa6de701673cf3213cd608b1e754cafeff51687a6
Yrkescertifikat för hälsovården VRK CA for Healthcare Professionals Qualified Certificates c273fad043930eb4f5f5202f5a92ead935157fdd73e29f807a95b0e42c160f99
Tillfälliga certifikat 2018 VRK CA for Temporary Certificates - G2 c01b0d65e087050d2f88bb14351c8a573044c1e16e0de5cc562693a2cd8adafd
Tillfälliga yrkespersonalcertifikat för social- och hälsovården 2018 VRK CA for Social Welfare and Healthcare Prof. Temp. Certs 61f660851b6a5524def0cb9e9ea56f688a800df9ea1829cc6d02982072b1afa5
Organisationscertifikat 2003- (föråldrad) VRK CA for Qualified Certificates ae75b200655e16afc635012c99fe503dc070eaca88a362e82fd740ea3cf3685e
Statens medborgarcertifikat 2003- (föråldrad) VRK Gov. CA for Citizen Qualified Certificates 36c5ebde1d6a9a0ed4e66b614a0c7a217a077dc638ee704fbf6668443b5954b1


Installation:

Firefox: Välj "alla användningssyften" för VRK Gov. Root CA. Välj "Trust this CA to identify web sites" för VRK CA for Service Providers. Välj "Trust this CA to identify e-mail users" för övriga CA-certifikat. Godkänn genom att klicka på "OK".

Pressmeddelande ca-certifikatet
 

Finlands invånarantal 5 631 879