CA-certifikatet

Du kan ladda ned Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata s.k. certifikatutfärdarens certifikat (Root certificate, CA certificates) från den här sidan genom att klicka på dem. Certifikaten installeras i webbläsaren i förteckningen över tillförlitliga utfärdare.

Med ingående uppgifter om certifikaten hittar du i specifikationen Fineid-S2. Certifikatens hashalgoritmer finns i avsnitt 9.

Av CA-certifikaten på listan finns Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata rotcertifikat alltid på aktivkort. Ett annat befintligt CA-certifikat är korttypsspecifikt. T.ex. ett identitetskort har Statens medborgarcertifikat eller Statens medborgarcertifikat 2014 eller Statens medborgarcertifikat 2018 beroende på när kortet utfärdades.

De certifikat som Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata beviljar är färdigt betrodda i operativsystemen Microsoft Windows, Apple Mac OS och Apple iOS och i de applikationer som stödjer sig på Trust Store för rotcertifikaten i dessa operativsystem.

2018 nya certifikat relaterade till revisionen av certifikathierarkin G2

Certfikattyp: Certifikatutfärdarens certifikat: SHA256:
Befolkningsregistercentralens rotcertifikat

VRK Gov. Root CA – G2

34ff2a4409dc1383e9f8966e8adfe5719eba373fd0ad5e2f49f90ee07cf5d4c1
Statens medborgarcertifikat 2018

VRK Gov. CA for Citizen Certificates - G3

39a835b14b6b6313f778371c79cb434dd518c8fd325b749d9be669dff20384e8
Organisationscertifikat 2018

VRK CA for Organisational Certificates - G3

9c0b9ebea95590d0fafe4a46c62e49dd0ba6cc0a80f89019a23d037e1a4c1b5b
Servicecertifikat 2018

VRK CA for Service Providers - G4

1bd3870b842ff0a637284268017e18e455a7fd2d84468f3cdf7d587c7ab35c9d
Servicecertifikat för sosial- och hälsovården VRK CA for Social Welfare and Healthcare Service Providers - G2 a6b34f7b0e87446362bb1a2bf3ee95dd56d8ba97a9ffb03df41031377ecdd6f8
Yrkescertifikat för social- och hälsovården VRK CA for Social Welfare and Healthcare Prof. Certs 0e839ee68b1eef721d31e62e589e692c03180faadade48a71837c25090b3acc4

Tidstämpel servercertifikat

VRK CA for Time Stamp Services

95ff5929d601b1c5239d045b4103dbf804fe8bc5d8f3ba8616c32b230000640f

 

Certifikat relaterade till revisionen av certifikathierarkin G1

Certifikattyp: Certifikatutfärdarens certifikat: SHA256:
Befolkningsregistercentralens rotcertifikat VRK Gov. Root CA f008733ec500dc498763cc9264c6fcea40ec22000e927d053ce9c90bfa046cb2
Statens medborgarcertifikat 2014 VRK Gov. CA for Citizen Qualified Certificates - G2 8263c4ec2befeb26bdd833f77873cc8ec59d934a16282c2b0848cda2afda8eb5
Organisationscertifikat 2014 VRK CA for Qualified Certificates - G2 a5dfc5ad09b2f66a68ef0fb3b4bdaa42aa3add6f3e7bbfcbdfd27fc7ccd9f3d8
Servicecertifikat 2016 VRK CA for Service Providers - G3 b750a125f5fb285bfe5cc1ff2d97138875dbcec75ab678124c270e26d8c19a8e
Servicecertifikat 2014 VRK CA for Service Providers - G2 41d2e6f4678d2428045083ac074a2ad60ef2f811ba06e1963fe319b2ff67c137
Servicecertifikat för sosial- och hälsovården VRK CA for Social Welfare and Health Care Service Providers 7dca925e39e2a45c8e61faeb7d9a8701dba0d29ffee9797465207cfa0fcb4b01
Servicecertifikat för hälsovården VRK CA for Healthcare Service Providers dca693f3a41daa9c75c0090aa6de701673cf3213cd608b1e754cafeff51687a6
Yrkescertifikat för hälsovården VRK CA for Healthcare Professionals Qualified Certificates c273fad043930eb4f5f5202f5a92ead935157fdd73e29f807a95b0e42c160f99
Tillfälliga certifikat 2018 VRK CA for Temporary Certificates - G2 c01b0d65e087050d2f88bb14351c8a573044c1e16e0de5cc562693a2cd8adafd
Tillfälliga yrkespersonalcertifikat för social- och hälsovården 2018 VRK CA for Social Welfare and Healthcare Prof. Temp. Certs 61f660851b6a5524def0cb9e9ea56f688a800df9ea1829cc6d02982072b1afa5


Installation:

Firefox: Välj "alla användningssyften" för VRK Gov. Root CA. Välj "Trust this CA to identify web sites" för VRK CA for Service Providers. Välj "Trust this CA to identify e-mail users" för övriga CA-certifikat. Godkänn genom att klicka på "OK".

Pressmeddelande ca-certifikatet