CA-certifikatet

Du kan ladda ned Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata s.k. certifikatutfärdarens certifikat (Root certificate, CA certificates) från den här sidan genom att klicka på dem. Certifikaten installeras i webbläsaren i förteckningen över tillförlitliga utfärdare.

Med ingående uppgifter om certifikaten hittar du i specifikationen Fineid-S2. Certifikatens hashalgoritmer finns i avsnitt 9.

Av CA-certifikaten på listan finns Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata rotcertifikat alltid på aktivkort. Ett annat befintligt CA-certifikat är korttypsspecifikt. T.ex. ett identitetskort har Statens medborgarcertifikat eller Statens medborgarcertifikat 2014 eller Statens medborgarcertifikat 2018 beroende på när kortet utfärdades.

De certifikat som Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata beviljar är färdigt betrodda i operativsystemen Microsoft Windows, Apple Mac OS och Apple iOS och i de applikationer som stödjer sig på Trust Store för rotcertifikaten i dessa operativsystem.

2018 nya certifikat relaterade till revisionen av certifikathierarkin G2

Certfikattyp: Certifikatutfärdarens certifikat:
Befolkningsregistercentralens rotcertifikat

VRK Gov. Root CA – G2

Statens medborgarcertifikat 2018

VRK Gov. CA for Citizen Certificates - G3

Organisationscertifikat 2018

VRK CA for Organisational Certificates - G3

Servicecertifikat 2018

VRK CA for Service Providers - G4

Servicecertifikat för sosial- och hälsovården VRK CA for Social Welfare and Healthcare Service Providers - G2
Yrkescertifikat för social- och hälsovården VRK CA for Social Welfare and Healthcare Prof. Certs

Tidstämpel servercertifikat

VRK CA for Time Stamp Services

 

Certifikat relaterade till revisionen av certifikathierarkin G1

Certifikattyp Certifikatutfärdarens certifikat:
Befolkningsregistercentralens rotcertifikat VRK Gov. Root CA
Statens medborgarcertifikat 2014 VRK Gov. CA for Citizen Qualified Certificates - G2
Organisationscertifikat 2014 VRK CA for Qualified Certificates - G2
Servicecertifikat 2016 VRK CA for Service Providers - G3
Servicecertifikat 2014 VRK CA for Service Providers - G2
Servicecertifikat för sosial- och hälsovården VRK CA for Social Welfare and Health Care Service Providers
Servicecertifikat för hälsovården VRK CA for Healthcare Service Providers
Yrkescertifikat för hälsovården VRK CA for Healthcare Professionals Qualified Certificates
Tillfälliga certifikat 2018 VRK CA for Temporary Certificates - G2
Tillfälliga yrkespersonalcertifikat för social- och hälsovården 2018 VRK CA for Social Welfare and Healthcare Prof. Temp. Certs


Installation:

Firefox: Välj "alla användningssyften" för VRK Gov. Root CA. Välj "Trust this CA to identify web sites" för VRK CA for Service Providers. Välj "Trust this CA to identify e-mail users" för övriga CA-certifikat. Godkänn genom att klicka på "OK".

Pressmeddelande ca-certifikatet