CA-certifikatet

Du kan ladda ned Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata s.k. certifikatutfärdarens certifikat (Root certificate, CA certificates) från den här sidan genom att klicka på dem. Certifikaten installeras i webbläsaren i förteckningen över tillförlitliga utfärdare.

Med ingående uppgifter om certifikaten hittar du i specifikationen Fineid-S2. Certifikatens hashalgoritmer finns i avsnitt 9.

Av CA-certifikaten på listan finns Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata rotcertifikat alltid på certifikatkort. Ett annat befintligt CA-certifikat är korttypsspecifikt. T.ex. ett identitetskort har Statens medborgarcertifikat eller Statens medborgarcertifikat 2014 eller Statens medborgarcertifikat 2018 beroende på när kortet utfärdades.

De certifikat som Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata beviljar är färdigt betrodda i operativsystemen Microsoft Windows, Apple Mac OS och Apple iOS och i de applikationer som stödjer sig på Trust Store för rotcertifikaten i dessa operativsystem.

2021 certifikat relaterade till revisionen av certifikathierarkin G3

Certificate type: CA Certificate: SHA256:

Rotcertifikat RSA

DVV Gov. Root CA - G3 RSA

d3ed3fc40ad26b52e001e1e18f4b9449529deb75a81d5eb680d7b62db23ba96d
Rotcertifikat ECC

DVV Gov. Root CA - G3 ECC

5546a52504fba74f61ffd4890067529ade3b9c9d07e502592831ccda9b369fd3
Statens medborgarcertifikat  2021 RSA DVV Citizen Certificates - G4R 2176c05e69ee24946a140d13f9efa222b3f1e768e1e2a67b313969cc03b82064

Statens medborgarcertifikat 2021 ECC

DVV Citizen Certificates - G4E aad1beac4696102a88bf9d518d64f8b014f78f9b152579c959998313197924d7
Organisational Certficates 2021 RSA DVV Organisational Certificates - G4R dfc3e965176f883a9cf0f68ceaeeab663edfd8e79de3294373c28a856984006f
Organisational Certficates 2021 ECC DVV Organisational Certificates - G4E 8fdbdccb5820f1c79ef8bce190e2b3cd2cc3d0b6bd8311b1f75fbd48bbc230d4
Tillfälliga certifikat 2021 RSA DVV Temporary Certificates - G3R 428089726472ca75a47f8e011aeb6483036973c72cf05478953b2fc2e012b731
Tillfälliga certifikat 2021 ECC DVV Temporary Certificates - G3E produceras senare
Tillfälliga yrkescertifikat för social- och hälsovården 2021 RSA DVV Social Welfare and Healthcare Prof. Temp. Certificates - G2R 6e73c6a3422ae3bb37af6d3933092a1f6959c09eb17f0a7e14f539665f50c949
Tillfälliga yrkescertifikat för social- och hälsovården 2021 ECC DVV Social Welfare and Healthcare Prof. Temp. Certificates - G2E produceras senare
Servicecertifikat 2021 RSA DVV Service Certificates - G5R 46319c69041db9a0d93dae802e3002cc615365931fe0976d392e8863e3f3be31
Servicecertifikat 2021 ECC DVV Service Certificates - G5E 93c176167eca02a1b262b16517ac5fb5fc25d3568d97ecddd04e3a6126b6c7ba
Servicecertifikat för sosial- och hälsovården 2021 RSA DVV Social Welfare and Healthcare Service Certificates - G3R 9d433c237c3aee7a676c9a2ed4eccb9e40ed17914655571624f0a89969b634bf
Servicecertifikat för sosial- och hälsovården 2021 ECC DVV Social Welfare and Healthcare Service Certificates - G3E a5c53cf6843a395e6ec244e9b27d58413295428ded97586fd4f67aa4ab8d49a0
Yrkescertifikat för social- och hälsovården 2021 RSA DVV Social Welfare and Healthcare Prof. Certificates - G2R 6073359de6bdfbf83874cbd53d4bde3d8165a8e7a9f772f02a7c6a48a8e7b77b
Yrkescertifikat för social- och hälsovården 2021 ECC DVV Social Welfare and Healthcare Prof. Certificates - G2E a155b9fb8a372683a3825054f9a5265c55430a68616bad8a1726e70f09f95a26
Tidstämpel certifikat 2021 RSA DVV Time Stamp Certificates - G2R 0d31aab5d24e108f6f942be974e1ddfedd02d7b551e0d6f415d70d31a13e394c
Tidstämpel certifikat 2021 ECC DVV Time Stamp Certificates - G2E a4d257032f26f27298679d156e9df96c6f7ed8c36c096338dfeb24214ac665ee

 

2018 certifikat relaterade till revisionen av certifikathierarkin G2

Certfikattyp: Certifikatutfärdarens certifikat: SHA256:
Befolkningsregistercentralens rotcertifikat

VRK Gov. Root CA – G2

34ff2a4409dc1383e9f8966e8adfe5719eba373fd0ad5e2f49f90ee07cf5d4c1
Statens medborgarcertifikat 2018

VRK Gov. CA for Citizen Certificates - G3

39a835b14b6b6313f778371c79cb434dd518c8fd325b749d9be669dff20384e8
Organisationscertifikat 2018

VRK CA for Organisational Certificates - G3

9c0b9ebea95590d0fafe4a46c62e49dd0ba6cc0a80f89019a23d037e1a4c1b5b
Servicecertifikat 2018

VRK CA for Service Providers - G4

1bd3870b842ff0a637284268017e18e455a7fd2d84468f3cdf7d587c7ab35c9d
Servicecertifikat för sosial- och hälsovården VRK CA for Social Welfare and Healthcare Service Providers - G2 a6b34f7b0e87446362bb1a2bf3ee95dd56d8ba97a9ffb03df41031377ecdd6f8
Yrkescertifikat för social- och hälsovården VRK CA for Social Welfare and Healthcare Prof. Certs 0e839ee68b1eef721d31e62e589e692c03180faadade48a71837c25090b3acc4

Tidstämpel servercertifikat

VRK CA for Time Stamp Services

95ff5929d601b1c5239d045b4103dbf804fe8bc5d8f3ba8616c32b230000640f

 

Certifikat relaterade till revisionen av certifikathierarkin G1

Certifikattyp: Certifikatutfärdarens certifikat: SHA256:
Befolkningsregistercentralens rotcertifikat VRK Gov. Root CA f008733ec500dc498763cc9264c6fcea40ec22000e927d053ce9c90bfa046cb2
Statens medborgarcertifikat 2014 VRK Gov. CA for Citizen Qualified Certificates - G2 8263c4ec2befeb26bdd833f77873cc8ec59d934a16282c2b0848cda2afda8eb5
Organisationscertifikat 2014 VRK CA for Qualified Certificates - G2 a5dfc5ad09b2f66a68ef0fb3b4bdaa42aa3add6f3e7bbfcbdfd27fc7ccd9f3d8
Servicecertifikat 2016 VRK CA for Service Providers - G3 b750a125f5fb285bfe5cc1ff2d97138875dbcec75ab678124c270e26d8c19a8e
Servicecertifikat 2014 VRK CA for Service Providers - G2 41d2e6f4678d2428045083ac074a2ad60ef2f811ba06e1963fe319b2ff67c137
Servicecertifikat för sosial- och hälsovården VRK CA for Social Welfare and Health Care Service Providers 7dca925e39e2a45c8e61faeb7d9a8701dba0d29ffee9797465207cfa0fcb4b01
Servicecertifikat för hälsovården VRK CA for Healthcare Service Providers dca693f3a41daa9c75c0090aa6de701673cf3213cd608b1e754cafeff51687a6
Yrkescertifikat för hälsovården VRK CA for Healthcare Professionals Qualified Certificates c273fad043930eb4f5f5202f5a92ead935157fdd73e29f807a95b0e42c160f99
Tillfälliga certifikat 2018 VRK CA for Temporary Certificates - G2 c01b0d65e087050d2f88bb14351c8a573044c1e16e0de5cc562693a2cd8adafd
Tillfälliga yrkespersonalcertifikat för social- och hälsovården 2018 VRK CA for Social Welfare and Healthcare Prof. Temp. Certs 61f660851b6a5524def0cb9e9ea56f688a800df9ea1829cc6d02982072b1afa5


Installation:

Firefox: Välj "alla användningssyften" för VRK Gov. Root CA. Välj "Trust this CA to identify web sites" för VRK CA for Service Providers. Välj "Trust this CA to identify e-mail users" för övriga CA-certifikat. Godkänn genom att klicka på "OK".

Pressmeddelande ca-certifikatet