Vilmanstrand

  • Adress och våning: Pormestarinkatu 1 A, 53100 Villmanstrand (3 vån.)
  • Vigseldagar: Fredag
  • Parkering: Några avgiftsfria platser längs gatan, parkering mot avgift framför ämbetshuset
  • Tillgänglighet, tillgång med rullstol: Kan nås med rullstol men dörrarna är besvärliga.
  • Vigselparet anmäler sin ankomst: Man kan gå direkt till vigsellokalen (summer) eller anmäla sig hos kundtjänsten
  • Antal gäster: 10 personer
  • Omklädning och förvaring av ägodelar: Kundtoalett. Inget särskilt låsbart utrymme, men dörrarna till vigsellokalen är låsta.
  • Sittplatser i vigsellokalen: 6 sittplatser
  • Kundtoalett: I anslutning till vigsellokalen
  • Vittnen från ämbetsverket: Nej