Uppgifter till intressebevakare

Hur ska den minderårigas egendom förvaltas? 

Den minderårigas egendom ska skötas omsorgsfullt och planmässigt. Den kan endast användas för personens egen vinning och personliga behov. Den minderårigas egendom undanröjer inte föräldrarnas underhållsansvar. 

Föräldrarna ansvarar som utgångspunkt för sina barns försörjning och personliga behov, som exempelvis boende, kläder, mat, utbildning och normala utgifter för fritidsaktiviteter.  

Den minderåriga är aldrig skyldig att bidra till sina föräldrars eller syskons försörjning. Endast den minderårigas pensionsinkomster kan användas för den minderårigas normala levnadskostnader, men ingen annan egendom utan särskilda skäl. Särskilda skäl kan vara exempelvis vårdnadshavarens minskade underhållsförmåga på grund av sjukdom, arbetslöshet eller annat motsvarande skäl. 

Intressebevakaren för en minderårig får inte 

  • Blanda ihop en minderårigs tillgångar med någon annans tillgångar 
  • Donera den minderårigas egendom 
  • Ge eller själv ta lån av en minderårigs tillgångar utan tillstånd från oss. 

Behöver du hjälp?

Läs vanliga frågor som gäller intressebevakning för minderåriga.

Telefontjänst:  0295 536 305.

Servicetider: mån–fre 9–15. 

Vår chattjänst är tillfälligt ur bruk.