Dödsfall och bouppteckning

Vem hjälper i frågor som gäller en närståendes död? 

Vi på MDB kan endast ge råd i följande frågor:  

Vi kan inte ta ställning till andra frågor. Du får personlig hjälp av experter på arvsrätt, till exempel på advokat- och juridiska byråer, rättshjälpsbyråer och banker.  

Information om dödsfall, bouppteckning och arvskifte finns också i handboken När en närstående avlider på Suomi.fi.

Information om bouppteckning och bouppteckning finns på Skatteförvaltningens webbplats.  

I vilka frågor som gäller dödsfall kan du kontakta MDB? 

Är en minderårig eller en person som har en intressebevakare delägare i dödsboet?  

Bouppteckningsinstrumentet ska lämnas in till oss inom en månad efter bouppteckningen, om dödsbodelägaren är en minderårig eller en person som har en intressebevakare.  

Du behöver inte ansöka om tillstånd hos oss för bouppteckning eller betalning av dödsboets räkningar. 

Däremot behövs tillstånd av oss om den minderåriga eller personen som har en intressebevakare till exempel 

 • vill avsäga sig arvet 

 • tänker ingå arvskiftesavtal 

 • vill sälja en fastighet eller bostad som dödsbodelägare.  

Läs mer om de åtgärder som tillståndet kräver på vår webbplats.  

En minderårigs vårdnadshavare ska innan de ansöker om tillstånd kontrollera att de inte är jäviga att handla för den minderårigas räkning. På vår webbplats finns en förteckning över när vårdnadshavaren är jävig. Om vårdnadshavarna är jäviga måste de ansöka om en ställföreträdare som i sin tur ansöker om tillstånd hos oss. Hinderslösa vårdnadshavare ansöker alltså inte själva om tillstånd.  

Om du inte är jävig ska du ansöka om tillstånd med anvisningarna på vår webbsida. 

Läs mer om intressebevakning för minderåriga barn. 

 

Är en person vars intressebevakningsfullmakt har fastställts delägare i dödsboet? 

Bouppteckningsinstrumentet ska lämnas in till oss inom en månad från bouppteckningen när dödsbodelägaren är en person med en fastställd intressebevakningsfullmakt.  

Du behöver inte ansöka om tillstånd hos oss för bouppteckning eller betalning av dödsboets räkningar. 

Intressebevakningsfullmäktigen ska ansöka om tillstånd för åtgärder i anslutning till dödsboet - såsom arvskifte eller försäljning av en fastighet - endast om så har bestämts i fullmakten. Innan fullmaktstagare vidtar åtgärder i anslutning till dödsboet ska hen kontrollera att hen inte är jävig. Läs mer om jäv och om instruktionerna på vår webbplats.  

Vanliga frågor

Våra kontaktuppgifter  

Du hittar handläggningstiderna på vår webbplats.  


Om ditt ärende gäller släktutredningar kan du ta kontakt 

 • E-post [email protected]  

 • Telefontjänsten numret är 0295 536 230.
  • Servicetider mån–fre 915.

Om ditt ärende gäller fastställelse av delägaruppgifterna i bouppteckningen eller deponering av meddelandet om arvsavsägelse vid utsökning, kan du kontakta  

 • Telefontjänsten numret är 0295 539 099.
  • Servicetider mån–fre 915.

Om ditt ärende gäller beställning av ett europeiskt arvsintyg kan du kontakta  

 • E-post [email protected] 

 • Telefontjänsten numret är 0295 536 404. 
  • Servicetider mån–fre 915.

 Använd MDB:s krypterade e-post så att dina uppgifter hemlighålls.  

 

Finlands invånarantal 5 631 813