Alaikäisen edunvalvonta 

Alaikäisen lapsen huoltajat toimivat hänen edunvalvojinaan. Heidän on hoidettava alaikäisen omaisuutta huolellisesti ja suunnitelmallisesti. Alaikäisen omaisuutta voidaan käyttää vain hänen omaksi hyödykseen ja hänen henkilökohtaisiin tarpeisiinsa huomioiden kuitenkin vanhempien elatusvastuu.

Alaikäisen edunvalvonta merkitään holhousasioiden rekisteriin, jos alaikäisen nimissä oleva varallisuus ylittää 20 000 euroa. Tällöin rekisteriin merkityt huoltajat ovat tilintekovelvollisia holhousviranomaiselle.  

Tutustu alla olevaan ohjeeseen alaikäisen omaisuuden hoitamisesta.

Alaikäisen omaisuuden hoitaminen, ohje (pdf)

Mitä alaikäisen edunvalvonta tarkoittaa? Lue vastaus ja löydä neuvoja juuri sinun tilanteeseesi. Siirry edunvalvontaoppaaseen Suomi.fille.

Toimi näin

  • Edunvalvojana sinun on ilmoitettava alaikäisen nimissä olevasta omaisuudesta, jos omaisuuden määrä mahdollisia velkoja vähentämättä ylittää 20 000 euroa. Ilmoita omaisuus omaisuusluettelolomakkeella.

Omaisuusluettelo - alaikäinen päämies

Omaisuusluettelon ohje

  • Kun alaikäisen edunvalvonta on rekisteröity, toimita holhousviranomaiselle vuosittain vuositili tositteineen seuraavana vuonna viimeistään 31.3. Tilikausi on yleensä kalenterivuosi. Tilin laatimista varten löytyy vuositililomake ja siihen liittyvä täyttöohje. Vuositili palautetaan tarkastuksen jälkeen sinulle. 
  • Edunvalvonta päättyy, kun lapsi tulee täysi-ikäiseksi. Kun tehtäväsi edunvalvojana on päättynyt, toimita holhousviranomaiselle päätöstili kahden kuukauden kuluessa. Päätöstili vastaa sisällöltään vuositiliä, mutta se koskee sitä ajankohtaa, jolta vuositiliä ei ole vielä tehty.
  • Holhousviranomaisen tarkastama päätöstili mahdollisine huomautuksineen annetaan tiedoksi täysi-ikäiselle.

Vuosi- ja päätöstililomake - alaikäinen päämies 

Vuosi- ja päätöstililomakkeen ohje

 

Käsittelyaika

Tilintarkastuksen keskimääräinen käsittelyaika on noin 4 kuukautta.

Hinta

Omaisuusluettelon tarkastus on maksuton.

Vuosi- ja päätöstilintarkastus on maksullista, kun alaikäisen nettotulot vuodessa ylittävät 8 147 euroa. Maksun suuruus määräytyy alaikäisen tilikauden lopussa olevan varallisuuden mukaan. Alaikäisiltä puolitetaan tarkastusmaksu. Jos samassa taloudessa asuu kolme tai useampia alaikäisiä päämiehiä, joilla on yhteinen edunvalvoja, tarkastusmaksu on yksi kolmasosa.

Hinnasto (vähennykset huomioidaan näistä määristä)

0 -34 000 €, tarkastusmaksu 52 €

34 001–67 000 €, tarkastusmaksu 97 €

67 001–135 000 €, tarkastusmaksu 146 €

135 001–336 000 €, tarkastusmaksu 240 €

336 001–840 000 €, tarkastusmaksu 354 €

840 001, tarkastusmaksu 454 €

Keskeiset käsitteet

Alaikäinen

Alle 18-vuotias on alaikäinen. Hänellä ei ole oikeutta itse määrätä omaisuudestaan, tehdä tärkeitä sopimuksia tai muita merkittäviä toimenpiteitä. Alaikäinen voi kuitenkin tehdä olosuhteisiin nähden tavanomaisia ja merkitykseltään vähäisiä toimenpiteitä. Alaikäinen, joka on täyttänyt 15 vuotta, voi itse määrätä siitä omaisuudesta, jonka hän on omalla työllään ansainnut.

Alaikäisen edunvalvoja

Alaikäisen edunvalvojia ovat yleensä hänen huoltajana toimivat vanhempansa. Jos alaikäisellä on kaksi huoltajaa, molemmat ovat edunvalvojia riippumatta siitä, kumman vanhemman luona alaikäinen asuu. Heidän pitää yhdessä huolehtia edunvalvojan tehtävistä.  Joskus alaikäisen edunvalvojaksi voidaan määrätä myös muu kuin huoltaja. Samat velvollisuudet koskevat kaikkia alaikäisten edunvalvojia.

Holhousviranomainen

Digi- ja väestötietovirasto toimii holhousviranomaisena.

Linkit asiaan liittyviin lakeihin 

Laki holhoustoimesta 

Laki lapsen elatuksesta

Holhoustoimen yhteystiedot

Postiosoite

Omaisuusluettelot ja vuosi- ja päätöstilit lähetetään palvelupaikan omaan postiosoitteeseen.

Muu holhoustoimen posti lähetetään osoitteella:
Digi- ja väestötietovirasto / Holhoustoimi, PL 1001, 02151 Espoo. 

Chat-palvelu

Voit esittää yleisiä kysymyksiä myös verkkosivujemme chatin kautta. Chat palvelee ma-pe klo 9-15. Ethän ilmoita chatin kautta arkaluonteisia tietoja, kuten henkilötunnuksia.

Chatin löydät tämän sivun oikeasta alareunasta.

Puhelinnumero

Puhelinpalveluaika arkisin kello 9–12

Palvelunumero 0295 536 256

Sähköposti

Käytä sähköpostin lähettämiseen DVV:n turvapostia, jotta tietosi liikkuvat salatusti. Valitse turvapostissa vastaanottajaksi [email protected]

Lähetä sähköposti turvapostina

Palvelupaikat 

Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikkojen osoitteet