Alaikäisen lapsen edunvalvonta   

Alle 18-vuotiaan omaisuus kuuluu hänelle itselleen, mutta hänen huoltajansa toimii hänen edunvalvojanaan ja huolehtii alaikäisen taloudellisista asioista. Kun alaikäisen nimissä oleva omaisuus kasvaa yli 20 000 euroon ja saamme tiedon siitä, merkitsemme sen holhousasioiden rekisteriin. Alamme siis seurata alaikäisen omaisuuden hoitamista. 

Miten alaikäisen omaisuutta pitää hoitaa? 

Alaikäisen omaisuutta pitää hoitaa huolellisesti ja suunnitelmallisesti. Sitä voidaan käyttää vain hänen omaksi hyödykseen ja henkilökohtaisiin tarpeisiinsa. Alaikäisen omaisuus ei poista vanhempien elatusvastuuta. 

Vanhemmat vastaavat lähtökohtaisesti lapsensa elatuksesta ja henkilökohtaisista tarpeista, kuten asumisesta, vaatetuksesta, ruoasta, koulutuksesta ja tavanomaisista harrastusmenoista.  

Alaikäisellä ei ole milloinkaan velvollisuutta osallistua vanhempiensa tai sisarustensa elatukseen. Vain alaikäisen saamia eläketuloja voi käyttää hänen tavanomaisiin elinkustannuksiinsa, mutta hänen muuta omaisuuttaan ei ilman erityisiä perusteita. Erityinen peruste voi olla esimerkiksi huoltajan alentunut elatuskyky sairauden, työttömyyden tai muun vastaavan syyn vuoksi. 

Alaikäisen edunvalvoja ei saa 

  • sekoittaa alaikäisen varoja toisen varoihin 

  • lahjoittaa alaikäisen omaisuutta 

  • antaa tai ottaa itse lainaa alaikäisen varoista ilman meiltä saatua lupaa. 

Milloin alamme seurata alaikäisen omaisuuden hoitoa? 

Olen alaikäisen läheisenä tyytymätön edunvalvojan toimintaan. Mitä voin tehdä? 

Eri tahojen kesken voi syntyä eriäviä näkemyksiä, miten alaikäisen asioita täytyisi hoitaa. Tällaisia tilanteita voi tulla erityisesti, jos kaikki osapuolet eivät tunne edunvalvojan tehtäviä ja roolia riittävän hyvin. Myös edunvalvojan salassapitovelvollisuus voi aiheuttaa epäluottamusta.  

Epäselvissä tilanteissa keskustele ensin edunvalvojan kanssa. Asia voi korjaantua keskustelun avulla. Jos alaikäisen omaisuuden hoitoon liittyvä asia ei ratkea puhumalla, voit ottaa meihin yhteyttä. 

Jos huoltajilla on keskenään huoltajuuteen liittyviä erimielisyyksiä, kannattaa ottaa yhteyttä kunnan sosiaalitoimeen. 

Voit myös tehdä kantelun edunvalvojan toiminnasta meille. Huomioi, että emme yleensä tutki kantelua, jos  

  • se koskee yli kaksi vuotta vanhaa asiaa 

  • asian käsittely kuuluu toiselle viranomaiselle. 

Huomaathan kantelua tehdessäsi, että edunvalvojalla on yleensä oikeus saada kantelun sisältö ja tekijä tietoonsa.

Keskeiset käsitteet 

Tarvitsetko apua?

Tutustu usein kysyttyihin kysymyksiin alaikäisen edunvalvonnasta

Chat-palvelumme on väliaikaisesti poissa käytöstä.

Neuvonnan puhelin palvelee arkisin kello 9-12 numerosta 0295 536 256