Verkkopalvelu

Organisaatiot voivat tuoda omat rekisterinsä loppukäyttäjien nähtäväksi Suomi.fi-verkkopalveluun. Loppukäyttäjä voi nähdä omat tietonsa monista rekistereistä kootusti tunnistautumalla Suomi.fissä.

Asiakasorganisaatio saa rekistereissään olevat asiakastiedot loppukäyttäjän nähtäviksi liittämällä perusrekisterinsä tai asiakkuustietojärjestelmänsä osaksi Suomi.fi-palveluväylää.

Suomi.fi-palvelussa nähtävät tiedot ovat kooste asiakasorganisaatioiden rekistereistään valitsemista keskeisistä tiedoista. Tietoja ei tallenneta eikä näytetä muille kuin asianomaiselle loppukäyttäjälle.

Tuodakseen rekisterit näkyviin Suomi.fi-verkkopalveluun on asiakasorganisaation kytkettävä perusrekisterinsä tai asiakkuustietojärjestelmänsä Palveluväylään. Näiden rajapintoihin voidaan tarvita muutoksia yhteentoimivuuden varmistamiseksi. Asiakasorganisaatiolla tulee olla käytössään myös liityntäpalvelin, jonka kautta se kytkeytyy Palveluväylään.

Toimikaa näin

Käyttöönotto aloitetaan tutustumalla palvelun aineistoon ja aloittamalla käyttöönoton suunnittelu yhteistyössä Digi- ja väestötietoviraston kanssa. Tutustukaa palveluun ja aloittakaa käyttöönotto Suomi.fi-palveluhallinnassa:

Siirtykää Suomi.fi-palveluhallintaan

Hinta

Verkkopalveluun ja Palveluväylään liittyminen sekä niiden käyttäminen on asiakasorganisaatiolle maksutonta. Asiakasorganisaatio vastaa kuitenkin itse käyttöönotosta aiheutuvista ja käytön aikaisista kustannuksista omien järjestelmiensä ja liityntäpalvelimiensa osalta.

Linkit asiaan liittyviin lakeihin

Organisaatioiden oikeudesta tuoda rekisterinsä Suomi.fi-verkkopalveluun Palveluväylän avulla säädetään laissa hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista (571/2016).

Katsokaa myös

Organisaatioiden tuomat rekisterit näkyvät Suomi.fi-verkkopalvelun Rekisterit-osiossa. Tutustu: Suomi.fin Rekisterit-osio.

 

 

Suomen väkiluku 5 634 472