ServiceNow-tiketöintijärjestelmän tietosuojaseloste

Digi- ja väestötietoviraston ServiceNow-tiketöintijärjestelmä on viraston sisäinen työnhallintaväline, jonka avulla hallinnoidaan asiakkaiden ja viraston sisäisiä yhteydenottoja. ServiceNow-tiketöintijärjestelmään tallentuvat asiakkaiden Digi- ja väestötietovirastolle lähettämät sähköpostiviestit sekä asiakkaiden puhelimitse, chatillä, tekstiviestillä tai videoyhteyden kautta esittämät palvelupyynnöt. Järjestelmään tallennetaan myös sisäisten asiakkaiden (henkilöstö) palvelupyynnöt.

Suomen väkiluku 5 544 514