ServiceNow-tiketöintijärjestelmän tietosuojaseloste

Digi- ja väestötietoviraston ServiceNow-tiketöintijärjestelmä on viraston sisäinen työnhallintaväline, jonka avulla hallinnoidaan asiakkaiden ja viraston sisäisiä yhteydenottoja. ServiceNow-tiketöintijärjestelmään tallentuvat asiakkaiden Digi- ja väestötietovirastolle lähettämät sähköpostiviestit sekä asiakkaiden puhelimitse, chatillä, tekstiviestillä tai videoyhteyden kautta esittämät palvelupyynnöt. Järjestelmään tallennetaan myös sisäisten asiakkaiden (henkilöstö) palvelupyynnöt.

Tietojasi saattaa löytyä tästä rekisteristä, jos olet tehnyt palvelupyynnön tai jättänyt tiedustelun Digi- ja väestötietovirastolle.

 

Suomen väkiluku 5 629 865