Hyppää sisältöön

Negatiivinen asenne

Negatiivinen asenne tarkoittaa sitä, että erilaiset kielteiset tunteet, oletukset ja aikeet vaikuttavat henkilön käyttäytymiseen.

Digitaalisuuteen tai uusien digitaitojen oppimiseen negatiivisesti suhtautuva henkilö välttelee tai kyseenalaistaa uuden oppimista. Usein syynä ovat aikaisemmat kokemukset tai kielteiset tunteet. 

Kouluttajan asenne nuorta kohtaan on tärkeä. Silloin kun nuori tarvitsee apua ja opastusta, kouluttajan asenne ei voi olla ylimielinen, vaan auttavainen ja positiivinen.

Kun nuorella ei ole osaamista ja taitoa, kynnys ryhtyä työhön on korkea.

Nuoren kokemuksen puute näkyy siinä, että uusissa yllättävissä tilanteissa nuori ei uskalla tehdä mitään, koska pelkää tekevänsä virheitä.

Nuori pelkää valmiiksi kaikkia mahdollisia yllätyksiä, mitä voi tulla digilaitteiden ja tiedostojen suhteen. Nuorella on vahva pelko, että tiedostot katoavat ja tunne on valmiiksi epävarma eikä ohjaa kokeilemaan. Juuri kokeilemisen vähäisyys lisää nuoren turvattomuutta ja tunnetta siitä, etteivät ohjelmat ja laitteet toimi halutulla tavalla. Yksikin virhetoiminto saa nuoren toimettomaan tilaan. Nuorten parissa toimivilla valmentajilla on iso merkitys. Jos heidän asenteensa hoidettavaan asiaan tai nuoreen on huono tai negatiivinen, nuori haistaa sen helposti ja asenne monistuu huonoon suuntaan.

Digipelokkuutta aiheuttavat nuorille seuraavat asiat: 

  1. Aiemmat kokemukset

  2. Kokemattomuus

  3. Palvelun käyttö

  4. Muiden asenne

  5. Digituen laatu

Mitä digitukijalta edellytetään? Ole rohkaiseva digikaveri!

Rohkaise

Digitukijalla pitää olla hallussa perustaidot ja rohkeus lähteä kokeilemaan erilaisia laitteita. Esimerkkinä toimiminen on ensisijaisen tärkeää, kun toimitaan nuorten kanssa. On hyvä osata heittäytyä ja olla vähän leikkimielinen. Sanotaan, että ”moka on lahja” ja tätä suhtautumista voi välittää opastustilanteessa nuorelle.

Tunne laitteet

Digitukijalla täytyy olla hyvä laitetuntemus. Jos digitukija epäröi laitteen käyttöä, saa laitteen helposti solmuun tai käyttää laitteen käyttöominaisuuksia minimaalisesti, se vaikuttaa heti siihen, miten nuori toimii laitteen kanssa.

Lisäksi opastajalla on hyvä olla perusosaaminen ohjelmistojen käytöstä. Tämän osaamisen tulee olla sujuvaa ohjelmasta toiseen. Nuoren kanssa tulee olla pitkäjänteinen ja edetä opastustilanteessa riittävän pienin askelin. Muutenkin on hyvä yrittää avata nuoren uteliaisuutta erilaisilla vaihtoehdoilla, jolloin motivaatio harjoitteluun kasvaa.

Luo rento, positiivinen tunnelma

Opastustilanteessa vuorovaikutustaidot ovat äärimmäisen tärkeät. Tuettavaa tulee osata lukea koko ajan. Positiivinen asenne on tärkeää. Vaikka jotain mokaisikin, on tärkeä osata ottaa asenteen, että tekevälle sattuu ja moka on lahja. Muutenkin olisi tärkeää pyrkiä tilanteeseen, että opastettava toimisi laitteella itse ja ohjaaja tukisi vierellä.

Nuorten kanssa toimivan digitukijan on hyvä hallita seuraavia taitoja:

Katso myös:

Mitä pidät verkkosivuistamme?

Kuulisimme mielellämme ajatuksiasi. 

Kysy, ehdota tai anna palautetta


Kehittämällä digitukea varmistamme, että omannäköinen digitaalinen arki kuuluu jokaiselle!


 

 

Suomen väkiluku 5 629 865