Palveluväylä

Palveluväylä tarjoaa vakioidun tavan siirtää tietoja niin yksityisten kuin julkistenkin organisaatioiden tietojärjestelmien välillä. Organisaatiot voivat hyödyntää palveluväylän tarjoamia vakioituja tietoja ja tuoda sinne itse tarjolle tietoa liittämällä oman palvelunsa osaksi Palveluväylää.

Palveluväylä tarjoaa vakioidun tavan tietojen siirtoon organisaatioiden välillä mahdollistaen turvallisten palvelukokonaisuuksien rakentamisen kansalaisille, yrityksille ja viranomaisille.

Palveluväylän avulla asiakasorganisaatiot voivat rakentaa kustannustehokkaasti eri palveluita ja tietolähteitä yhdisteleviä kokonaisuuksia. Muita Palveluväylän tarjoamia hyötyjä ovat muun muassa

  • yhdenmukainen tapa tuoda tietoja kehitettäviin palveluihin
  • standardinmukaiset tietoturvaratkaisut
  • avoimet rajapinnat – kaikki Palveluväylään liitetyt tietolähteet ja palvelukomponentit hyödynnettävissä
  • säästöt esimerkiksi infrastruktuuri- ja arkistointikustannuksissa.

Kansalaisille palveluväylän hyöty näkyy mm. siten, että Suomi.fi-verkkopalvelun käyttäjä voi katsoa Suomi.fihin kirjautumalla omat oikeat tietonsa eri viranomaisten rekistereistä ja järjestelmistä. Tiedot tuodaan näkyviin verkkopalveluun Palveluväylän kautta.

Lakisääteisiä tehtäviä hoitavat organisaatiot ovat velvoitettuja palvelun käyttöön, eli valtion hallintoviranomaisten ja virastojen, laitosten ja liikelaitosten sekä kunnallisten viranomaisten tulee hyödyntää Palveluväylää tiedon siirtämiseen. Myös yksityisen sektorin tulee hyödyntää tiedonsiirrossa Palveluväylää, mikäli väylän käyttöön liittyy jokin lakisääteinen tehtävä.

Muiden kuin lakisääteisiin tehtäviin liittyvien tietojen siirtäminen Palveluväylän kautta on vapaaehtoista sekä julkisille että yksityisille organisaatioille.

Kaikki Palveluväylään liitetyt palvelut löytyvät Liityntäkatalogista. Liityntäkatalogiin kuvataan sähköiset palvelut, joissa käsiteltävät tiedot ovat muiden tietojärjestelmien hyödynnettävissä. Sen tarkoituksena on auttaa palvelun tuottajia ja toteuttajia kehittämään tehokkaampia sähköisiä palveluita ja tukea tietojen uudelleenkäyttöä.

Toimikaa näin

Palveluväylän käyttöönotto tapahtuu yhteistyössä Digi- ja väestötietoviraston kanssa. Käyttöönotto aloitetaan tekemällä käyttölupahakemus sekä hyväksymällä käyttöehdot sekä tekemällä varmennehakemukset.

Palveluntarjoaja liittää oman palvelunsa Palveluväylään ohjeiden mukaisesti ja tekee tarvittavat konfiguroinnit tietojen hyödyntämiseksi. Palveluväylän käyttöönotossa avustaa Digi- ja väestötietoviraston käyttöönottotiimi. Tutustukaa Palveluväylään ja aloittakaa käyttöönotto Suomi.fi-palveluhallinnassa.

Siirtykää Suomi.fi-palveluhallintaan

Hinta

Palveluväylään liittyminen ja sen käyttäminen on julkishallinnolle ja yksityiselle sektorille maksutonta. Asiakasorganisaatio vastaa kuitenkin itse palvelun käyttöönotosta aiheutuvista kustannuksista.

Linkit asiaan liittyviin lakeihin

Julkisten organisaatioiden velvollisuudesta ja yksityisten organisaatioiden oikeudesta käyttää Palveluväylää säädetään laissa hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista (517/2016).

 

 

Suomen väkiluku 5 631 050