Digiturvan tietopalvelut

Julkisen hallinnon organisaatiot voivat käyttää digiturvallisuuden kehittämisen apuna maksuttomia tietopalveluja, joita Digi- ja väestötietovirasto ylläpitää Suomi.fi-palveluhallinnassa. Tietopalvelujen avulla organisaatiot voivat arvioida, seurata ja raportoida digitaalisen turvallisuuden ja riskienhallinnan tilaansa.

Digi- ja väestötietovirasto kerää tietopalvelujen kautta organisaatioilta yleistason seurantatietoa, jonka avulla se tuottaa digiturvan ja riskienhallinnan tilannekuvaa koko julkisen hallinnon käyttöön. Ajantasaisen tilannekuvan avulla digiturvan kehittämis- ja tukitoimet voidaan kohdentaa tehokkaasti. Tiedon keräämisen ja raportoinnin tapoja kehitetään jatkuvasti.

Julkisen hallinnon organisaatioille suunnattujen tietopalvelujen rinnalla Digi- ja väestötietovirasto kartoittaa kansalaisten digiturvaosaamista, -asenteita ja -kokemuksia Digiturvabarometrin avulla. Tiedotteet ja raportit barometrin tuloksista löytyvät alempaa tältä sivulta.


Digiturvan kokonaiskuvapalvelu

Palvelun avulla voitte arvioida ja raportoida organisaationne digitaalisen turvallisuuden hallinnollista tilaa ja seurata sen kehitystä. Ylläpitämällä ja päivittämällä tietojanne palvelussa voitte myös tuottaa ajantasaista tilannekuvaa esimerkiksi organisaation johdon käyttöön sekä suunnitella toimenpiteitä digitaalisen turvallisuuden edelleen kehittämiseksi. Lisäksi saatte käyttöönne vertailutietoa toimialanne ja kokoluokkanne organisaatioista sekä koko julkisen hallinnon tilanteesta.

Hyödyntämällä Digiturvan kokonaiskuvapalvelua edistätte tehokkaasti organisaationne digitaalisen turvallisuuden jatkuvaa strategista seurantaa ja raportointia. Samalla toteutatte myös tiedonhallintalain vaatimustenmukaisuutta ja yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) osoitusvelvollisuutta.


Digiturvan riskienhallintatieto

Palvelun avulla voitte arvioida ja kartoittaa organisaationne näkemyksiä merkittävistä digitaalisen turvallisuuden riskeistä. Sen kautta saatte myös vertailutietoa julkisen hallinnon riskinäkymän kehittymisestä. Palvelun käyttö tukee kokonaisvaltaisesti riskienhallinnan suunnitteluanne sekä auttaa kohdistamaan kehittämis- ja tukitoimenne tehokkaasti. 

Digiturvan riskienhallintotietoa hyödyntämällä edistätte koko julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden strategista riskienhallintaa, sillä tiedon kerääminen ja kehityksen seuraaminen ovat tärkeä osa laajojen, hallinnolliset rajat ylittävien riskien analysointia. 

Lue lisää Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden strategisesta riskienhallinnasta (pdf, 12/2022). 
 


Digiturvabarometri

Digiturvabarometri kertoo, miten kansalaiset kokevat digitaalisen toimintaympäristön ja digitaalisen turvallisuuden tilan. Tutkimus avaa kansalaisten digiturvaosaamista sekä heidän kokemuksiaan digipalveluiden hyödyistä ja riskeistä. Lisäksi barometri mittaa kansalaisten luottamusta siihen, että viranomaiset, työnantajat, järjestöt ja yritykset käsittelevät heidän henkilötietojaan ja muita tärkeitä tietojaan oikealla tavalla.

Yhteystietomme

Voit kysyä meiltä lisätietoja sähköpostilla osoitteesta [email protected]