Varmenteet ja kortit organisaatioille

Digi- ja väestötietovirasto myöntää organisaatioiden ja yhteisöjen käyttöön tarkoitetut toimikortit ja varmenteet.

Organisaation työntekijä voi tunnistautua toimikortilla julkishallinnon asiointipalveluihin. Toimikortteja käytetään myös työasemiin kirjautumisessa ja tietojärjestelmiin tunnistautumisessa. Niillä todennetaan tietoverkkojen käyttäjät ja heidän käyttövaltuutensa, salataan sähköposteja ja dokumentteja sekä tehdään laissa määritelty kiistämätön sähköinen allekirjoitus.

Toimikortteja ovat:

Varakortti on tarkoitettu kadonneen tai rikkoutuneen organisaatiokortin tilalle tilapäiseen käyttöön.

Testikortti soveltuu teknisten toiminnallisuuksien testaamiseen.

Tuotamme organisaatioiden käyttöön myös palvelinvarmenteet ja sähköpostivarmenteet.

Varmennepolitiikat sisältävät kuvaukset Digi- ja väestötietoviraston menettelytavoista ja toimintaperiaatteista varmenteita myönnettäessä. Varmennepolitiikka-asiakirjoja ovat varmennepolitiikka, varmennuskäytäntö ja varmennekuvaus.

Sopimusten liitteet löytyvät alla olevista kirjastoista.

Tilatkaa kortit näin

Toimikorttien tilaaminen edellyttää sopimusta Digi- ja väestötietoviraston kanssa sekä verkkokoulutuksen käymistä.

1. Tehkää sopimus varmennekorteista verkkoasioinnissa

2. Kun olette saaneet ilmoituksen sopimuksen hyväksymisestä, voitte suorittaa Organisaatiokorttien rekisteröinti -verkkokoulutuksen. Koulutus tarvitaan, jotta kortinhakijan tunnistaminen ja korttien hallinnoiminen sujuvat asianmukaisesti.

3. Täyttäkää rekisteröijähakemus verkkoasioinnissa.

Jos tilausmäärä vuosittain on yli 20 kappaletta, käytetään tilaamiseen Vartti-järjestelmää, jonka saatte käyttöönne koulutuksen jälkeen. Vartti on selainkäyttöinen sovellus, jolla tilataan ja hallinnoidaan kortteja ja niillä olevia varmenteita koko niiden elinkaaren ajan.

Jos vuosittainen korttien tilausmäärä on alle 20 kappaletta, voitte tehdä korttihakemukset paperilomakkeella, jonka saatte käyttöönne Organisaatiokorttien rekisteröinti paperilomakkeella -koulutuksen jälkeen.

Sopimusten liitteet löytyvät alla olevista kirjastoista.