Varmennekortit organisaatioille

Digi- ja väestötietovirasto myöntää organisaatioiden ja yhteisöjen käyttöön tarkoitetut toimikortit ja niiden varmenteet.

Organisaation työntekijä voi tunnistautua toimikortilla julkishallinnon asiointipalveluihin. Toimikortteja käytetään myös työasemiin kirjautumisessa ja tietojärjestelmiin tunnistautumisessa. Niillä todennetaan tietoverkkojen käyttäjät ja heidän käyttövaltuutensa, salataan sähköposteja sekä tehdään laissa määritelty kiistämätön sähköinen allekirjoitus.

Toimikortteja ovat:

Varakortti on tarkoitettu kadonneen tai rikkoutuneen organisaatiokortin tilalle tilapäiseen käyttöön.

Testikortti soveltuu teknisten toiminnallisuuksien testaamiseen.

Tuotamme organisaatioiden käyttöön myös palvelinvarmenteet ja sähköpostivarmenteet.

Varmennepolitiikat sisältävät kuvaukset Digi- ja väestötietoviraston menettelytavoista ja toimintaperiaatteista varmenteita myönnettäessä. Varmennepolitiikka-asiakirjoja ovat varmennepolitiikka, varmennuskäytäntö ja varmennekuvaus.

Sopimusten liitteet löytyvät alla olevista kirjastoista.

Suomen väkiluku 5 631 879