Mikä on Suomi.fi-viestit?

Suomi.fi-viestit on luotettava ja tietoturvallinen tapa viestiä julkisen hallinnon ja muiden palvelua käyttävien organisaatioiden kanssa. Voit käyttää Suomi.fi-viestejä mobiilisovelluksella sekä tietokoneen tai mobiililaitteen verkkoselaimella.

Kun otat Suomi.fi-viestit käyttöön, kaikkien Suomi.fi-viestejä käyttävien organisaatioiden lähettämät postit tulevat sinulle sähköisenä. Voit saada Suomi.fi-viesteihin myös päätöksiä, laskuja, ajanvaraustietoja sekä muita dokumentteja.

Lue lisää viesteistä täältä!

Katso miten voit ottaa Suomi.fi-viestit käyttöön!