Kun jäät leskeksi ja kuolinpesässä on alaikäisiä lapsia  

Kun puolisosi on menehtynyt, sinä olet lapsen ainoa huoltaja. Huoltajana toimit samalla lapsen edunvalvojana. Vanhempien sijaan huoltaja ja siten edunvalvoja voi olla myös muu henkilö, jolle lapsen huolto on uskottu. 

Saatat olla tietyissä tilanteissa esteellinen eli et voi toimia lapsen edunvalvojana. Tällöin tarvitset itsellesi sijaisen. Alla ohjeistamme tyypillisten tilanteiden hoitamiseen ja kerromme, voitko toimia niissä itse lapsen edunvalvojana. 

Alaikäisen omaisuuden käyttäminen 

Sinun täytyy edunvalvojana toimia kaikessa alaikäisen etu huomioiden. Hoida alaikäisen omaisuutta huolellisesti ja suunnitelmallisesti.  

Talleta alaikäisen varat hänen nimiinsä. Voit käyttää alaikäisen omaisuutta ja hänen saamaansa perintöä vain hänen omaksi hyödykseen ja henkilökohtaisiin tarpeisiinsa. Alaikäisen omaisuus ei poista vanhempien elatusvastuuta. Alaikäisellä ei ole milloinkaan velvollisuutta osallistua huoltajansa tai sisarustensa elatukseen.  

Alaikäisen saamalla perinnöllä ei saa maksaa tavanomaisia elinkustannuksia. Niiden maksamiseen voi hakea lapseneläkettä ja muita etuuksia. Olet edunvalvojana velvollinen selvittämään, voiko alaikäinen saada lapseneläkettä tai muita etuuksia (esim. työntekijäin ryhmähenkivakuutuksen korvaus tai vastaava).   

Huomaa, että lähtökohtaisesti et voi lainata alaikäisen varoja. Jos varojen lainaaminen on kuitenkin perusteltua alaikäisen etu huomioiden, sinun täytyy hakea itsellesi edunvalvojan sijaista. Sijainen harkitsee, onko varojen lainaaminen alaikäisen edun mukaista. Lisäksi hän sopii kanssasi lainan ehdoista. Tämän jälkeen sijainen hakee meiltä lupaa toimelle. Lue lisää sijaisen hakemisesta. 

Yhteystietomme 

Asiointi: 

Postita asiakirjat ja niiden liitteet osoitteeseen Digi- ja väestötietovirasto / Holhoustoimi, PL 1004, 00531 Helsinki. 

Postiosoite omaisuusluetteloille: Palauta täytetty omaisuusluettelo ja sen liitteet osoitteeseen Digi- ja väestötietovirasto, PL 1004, 00531 Helsinki. Toimita liiteasiakirjoista kopiot, älä alkuperäisiä asiakirjoja. Älä käytä esimerkiksi niittejä, klemmareita tai muovitaskuja, koska asiakirjat skannataan.

Postiosoite vuosi- ja päätöstileille: Postita asiakirjat ja niiden liitteet päämiehesi kotipaikkaa lähimpään palvelupaikkaamme. 

Käynti palvelupaikalla: Voit tuoda asiakirjasi lähimpään palvelupaikkaamme.  

Turvaposti: Käytä sähköpostin lähettämiseen turvapostia, jotta tietosi liikkuvat salatusti. Valitse turvapostissa vastaanottajaksi [email protected]. Toimita kaikki asiakirjat samassa viestissä pdf-muotoisina. 

Lähetä sähköposti turvapostina


Neuvonta: 

Puhelinnumero: Voit soittaa arkisin kello 9–12 palvelunumeroon 0295 536 256. 

Chat-palvelumme on väliaikaisesti poissa käytöstä.

Turvaposti: Käytä sähköpostin lähettämiseen turvapostia, jotta tietosi liikkuvat salatusti. Valitse turvapostissa vastaanottajaksi [email protected].  

Lähetä sähköposti turvapostina