Vihkimisoikeuden hakeminen

Rekisteröity uskonnollinen yhdyskunta voi hakea vihkimisoikeutta oman yhdyskuntansa jäsenelle.

Rekisteröity uskonnollinen yhdyskunta voi hakea vihkimisoikeutta oman yhdyskuntansa jäsenelle.

Vihkimisoikeus voidaan myöntää rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan hakemuksesta sen täysi-ikäiselle jäsenelle. Hänen tulee olla perehtynyt vihkimisen edellytyksiin ja toimittamiseen sekä vihkijän velvollisuuksiin ja vastuuseen.

Vihkimisoikeutta voidaan hakea rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan täysi-ikäiselle jäsenelle. Henkilöltä tarvitaan kirjallinen suostumus vihkijänä toimimiseen. Lisäksi uskonnollisen yhdyskunnan tai henkilön itsensä täytyy antaa selvitys perehtyneisyydestä vihkimisen edellytyksiin ja toimittamiseen sekä vihkijän velvollisuuksiin ja vastuuseen. Ehtona vihkimisoikeuden myöntämiselle on, että henkilön toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu.

Muistilista

  • Tarkista, että hakemus on allekirjoitettu ja allekirjoittajalla on uskonnollisessa yhdyskunnassanne nimenkirjoitusoikeus.
  • Tarkista, että henkilö, jolle vihkimisoikeutta haetaan, on väestötietojärjestelmässä uskonnollisen yhdyskuntanne jäsen.

Toimikaa näin

  • Täyttäkää hakemus. 

Vihkimisoikeushakemus

  • Lähettäkää hakemus liitteineen joko sähköpostise tai postitse.
  • Käyttäkää sähköpostin lähettämiseen Digi- ja väestötietoviraston turvapostia, jotta tiedot liikkuvat salatusti. Valitkaa turvapostissa vastaanottajaksi [email protected]

Lähetä hakemus turvapostilla

  • Voitte myös lähettää hakemuksen liitteineen postitse osoitteeseen Digi- ja väestötietovirasto, PL 78, 90101 Oulu.

Usein kysyttyä

Hinta

Päätös vihkimisoikeudesta 60 euroa.

Linkit asiaan liittyviin lakeihin

Laki vihkimisoikeudesta (571/2008)

 

 

Suomen väkiluku 5 629 661