Tietoa edunvalvojille

Miten alaikäisen omaisuutta pitää hoitaa? 

Alaikäisen omaisuutta pitää hoitaa huolellisesti ja suunnitelmallisesti. Sitä voidaan käyttää vain hänen omaksi hyödykseen ja henkilökohtaisiin tarpeisiinsa. Alaikäisen omaisuus ei poista vanhempien elatusvastuuta. 

Vanhemmat vastaavat lähtökohtaisesti lapsensa elatuksesta ja henkilökohtaisista tarpeista, kuten asumisesta, vaatetuksesta, ruoasta, koulutuksesta ja tavanomaisista harrastusmenoista.  

Alaikäisellä ei ole milloinkaan velvollisuutta osallistua vanhempiensa tai sisarustensa elatukseen. Vain alaikäisen saamia eläketuloja voi käyttää hänen tavanomaisiin elinkustannuksiinsa, mutta hänen muuta omaisuuttaan ei ilman erityisiä perusteita. Erityinen peruste voi olla esimerkiksi huoltajan alentunut elatuskyky sairauden, työttömyyden tai muun vastaavan syyn vuoksi. 

Alaikäisen edunvalvoja ei saa 

  • sekoittaa alaikäisen varoja toisen varoihin 
  • lahjoittaa alaikäisen omaisuutta 
  • antaa tai ottaa itse lainaa alaikäisen varoista ilman meiltä saatua lupaa. 

Tarvitsetko apua?

Tutustu usein kysyttyihin kysymyksiin ja keskeisiin käsitteisiin alaikäisen edunvalvonnasta.

Puhelinpalvelu: 0295 536 256.

Palveluajat: ma–pe 9–15. 

Chat-palvelumme on käytössä näillä sivuilla arkisin kello 9–15.