Päätöstili edunvalvonnan päättyessä  

Tämä sivu on tarkoitettu täysi-ikäisen päämiehen edunvalvojalle. Lue eri sivultamme, miten teet päätöstilin alaikäisen edunvalvojana tai edunvalvontavaltuutettuna.   

Edunvalvojana laadit päätöstilin, kun edunvalvonta päättyy. Päätöstili vastaa sisällöltään vuositiliä ja koskee sitä ajankohtaa, jolta vuositiliä ei ole vielä tehty. Toimita päätöstili meille kahden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.  

Lue lisää eri tilanteista, jolloin edunvalvonta päättyy. 

Toimi näin

1. Laadi päätöstili samalla tavalla kuin vuositili.  

Päätöstilin tilikausi on 1.1. ja edunvalvonnan päättymispäivän välinen aika. Tee päätöstili siltä ajalta, jolta et ole vielä tehnyt vuositiliä. Voit myös yhdistää edeltävän vuositilin päätöstiliin, jos edunvalvonta on päättynyt viimeistään 31.3.  

Tallenna lomake itsellesi ennen kuin alat täyttämään sitä. 

Päätöstililomake (täysi-ikäinen päämies) 

Päätöstililomakkeen täyttöohje (täysi-ikäinen päämies) 

Muista: 

  • Liitä päätöstiliin vain kopioita tarvittavista tositteista, ei alkuperäisiä versioita. 
  • Ilmoita päätöstilissä sen henkilön yhteystiedot, jolle voimme lähettää kopion päätöstilistä (esimerkiksi päämiehesi uusi edunvalvoja tai päämies itse). 
  • Jos edunvalvonta päättyy päämiehesi kuolemaan, ilmoita päätöstilissä yhden kuolinpesän osakkaan yhteystiedot. Jos olet itse kuolinpesän osakas, ilmoita jonkun muun osakkaan yhteystiedot. Sinun ei tarvitse toimittaa meille perukirjaa päätöstilin liitteenä. 

2. Toimita päätöstili ja sen liitteet meille kahden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.  

Toimita päätöstili ja sen liitteet päämiehesi kotipaikkaa lähimpään palvelupaikkaamme

3. Luovuta hoidossasi ollut päämiehen omaisuus.  

Jos päämiehesi saa uuden edunvalvojan, luovuta omaisuus hänelle. Jos edunvalvonta loppuu kokonaan, luovuta omaisuus päämiehellesi. Jos edunvalvonta päättyy päämiehesi kuolemaan, luovuta omaisuus kuolinpesälle.  

Muista, että omaisuuden vastaanottajalla on oikeus nähdä kaikki vuositileihin ja päätöstiliin liittyvät tositteet ja asiakirjat. Säilytä kuitenkin alkuperäiset tositteet ja asiakirjat itselläsi. 

4. Tarkastamme päätöstilin ja palautamme sen sinulle.  

Voimme antaa huomautuksen myös aiemmista vuositileistä päätöstilin tarkastamisen yhteydessä. Lähetämme tiedon tarkastetusta päätöstilistä tilanteesta riippuen myös yhdelle kuolinpesän osakkaalle, päämiehesi uudelle edunvalvojalle tai päämiehelle itselleen. 

5. Säilytä edunvalvonnan aikana kertyneet asiakirjat vielä kolme vuotta tehtävän päättymisen jälkeen. 

Sinulla on velvollisuus säilyttää kaikki edunvalvonnan aikana kertyneet asiakirjat. Kolmen vuoden jälkeenkään et saa hävittää asiakirjoja, vaan sinun täytyy luovuttaa ne joko yhdelle kuolinpesän osakkaalle, päämiehesi uudelle edunvalvojalle tai päämiehelle itselleen. 

Edunvalvojan palkkio ja kulukorvaukset 

Hinta 

Tarkastusmaksu määräytyy tilikauden lopussa olevien varojen mukaan, jos päämiehesi nettotulot ylittävät vuodessa 8147 €. Tarkastusmaksu puolitetaan, jos tilikauden pituus on alle puoli vuotta. 

Emme peri tarkastusmaksua, jos päämiehesi nettotulot ovat vuodessa alle 8147 €. 

Jos edunvalvonta on päättynyt päämiehesi kuolemaan, lähetämme tarkastusmaksun yhdelle kuolinpesän osakkaalle. Jos kuolinpesän varat on jo jaettu, kuolinpesä vastaa yhdessä tarkastusmaksun maksamisesta.  

Bruttovarat 

  • 0–34 000 €, tarkastusmaksu 52 € 
  • 34 001–67 000 €, tarkastusmaksu 97 € 
  • 67 001–135 000 €, tarkastusmaksu 146 € 
  • 135 001–336 000 €, tarkastusmaksu 240 € 
  • 336 001–840 000 €, tarkastusmaksu 354 € 
  • yli 840 001 €, tarkastusmaksu 454 € 

Käsittelyaika 

Käsittelyaika on noin 2 kuukautta. 

Käsittelemme vuosi- ja päätöstilit saapumisjärjestyksessä. Käsittelyaika pitenee, jos liitteenä ei ole kaikkia tarvittavia selvityksiä. 

Keskeiset käsitteet  

Päämies 

Henkilö, jonka puolesta edunvalvoja asioi. 

Edunvalvoja 

Henkilö, joka on määrätty hoitamaan päämiehensä taloudellisia ja omaisuuteen liittyviä asioita. 

Omaisuusluettelo  

Luettelo, jossa edunvalvoja ilmoittaa päämiehensä omaisuuden ja velat valvontamme alkamispäivänä. 

Vuositili 

Edunvalvojan meille kalenterivuosittain toimittama tili siitä, miten päämiehen omaisuutta on hoidettu. 

Päätöstili 

Kun edunvalvonta päättyy, edunvalvoja toimittaa meille tilin omaisuuden hoitamisesta siltä ajalta, kun vuositiliä ei ole annettu. 

Yhteystietomme 

Asiointi: 

Postita asiakirjat ja niiden liitteet osoitteeseen Digi- ja väestötietovirasto / Holhoustoimi, PL 1004, 00531 Helsinki. 

Postiosoite omaisuusluetteloille: Palauta täytetty omaisuusluettelo ja sen liitteet osoitteeseen Digi- ja väestötietovirasto, PL 1004, 00531 Helsinki. Toimita liiteasiakirjoista kopiot, älä alkuperäisiä asiakirjoja. Älä käytä esimerkiksi niittejä, klemmareita tai muovitaskuja, koska asiakirjat skannataan.

Postiosoite vuosi- ja päätöstileille: Postita asiakirjat ja niiden liitteet päämiehesi kotipaikkaa lähimpään palvelupaikkaamme. 

Käynti palvelupaikalla: Voit tuoda asiakirjasi lähimpään palvelupaikkaamme.  

Turvaposti: Käytä sähköpostin lähettämiseen turvapostia, jotta tietosi liikkuvat salatusti. Valitse turvapostissa vastaanottajaksi [email protected]. Toimita kaikki asiakirjat samassa viestissä pdf-muotoisina. 

Lähetä sähköposti turvapostina


Neuvonta: 

Puhelinnumero: Voit soittaa arkisin kello 9–12 palvelunumeroon 0295 536 256. 

Chat-palvelumme on väliaikaisesti poissa käytöstä.

Turvaposti: Käytä sähköpostin lähettämiseen turvapostia, jotta tietosi liikkuvat salatusti. Valitse turvapostissa vastaanottajaksi [email protected].  

Lähetä sähköposti turvapostina