Julkishallinnon poiminta- ja päivityspalvelu 

Palvelun kautta julkishallinnon organisaatiot voivat 

 • saada väestötietojärjestelmästä henkilö- tai rakennustietoja haluamillaan poimintakriteereillä.
 • pitää asiakasrekisterinsä ajan tasalla väestötietojärjestelmän tiedoilla.

Poiminnat ja päivitykset ovat massamuotoisia. Massamuotoisuudella tarkoitetaan sitä, että päivitettävät rekisterit sekä poimittavat henkilö- ja rakennusjoukot käsittävät usein kymmeniätuhansia yksikköjä. Räätälöimme luovutettavat tietosisällöt hakijan tarpeen mukaan.

Yksittäisiä henkilöitä koskevat tiedustelut tai tietopyynnöt eivät kuulu tämän palvelun piiriin.

Kenelle ja mihin tarkoitukseen?

Palvelussa muodostettavia aineistoja käytetään tyypillisesti viranomaisten suunnittelu- ja selvitystehtäviin sekä tieteelliseen tutkimukseen. Poimittuja tai päivitettyjä henkilötietoja voidaan hyödyntää myös rekisteripohjaisissa tutkimuksissa.

Palvelun asiakkaita ovat erilaiset julkishallinnon organisaatiot, esimerkiksi

 • valtakunnalliset ja alueelliset viranomaiset
 • kunnat ja kuntayhtymät
 • alueelliset pelastuslaitokset
 • yliopistot ja erilaiset tutkimuslaitokset.

Findata

Jos tutkimuksesi tai muu tiedon tarpeesi liittyy sosiaali- ja terveystietojen toissijaiseen käyttöön ja aiot yhdistää väestötietojärjestelmän tietoja muiden rekisterinpitäjien aineistoihin, ota yhteyttä sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomaiseen Findataan.

Mitä poiminnalla tarkoitetaan?

Poiminnassa väestötietojärjestelmästä haetaan tietyt poimintaehdot täyttäviä henkilöitä tai rakennuksia. Valitusta kohderyhmästä voidaan poimia halutun kokoinen satunnaisotanta tai kaikki kohderyhmään kuuluvat henkilöt tai rakennukset.

Poimintaehtoina voivat olla esimerkiksi

 • henkilön ikä, sukupuoli tai äidinkieli,
 • rakennuksen ominaisuus, kuten käyttötarkoitus tai varustelu,
 • alue, kuten henkilön kotikunta tai rakennuksen sijaintikunta.

Poiminnat voivat olla kertaluonteisia, tai niitä voidaan tehdä toistuvasti asiakkaan tarpeen mukaan. Haetuista henkilöistä tai rakennuksista luovutetaan vain sellaisia tietoja, jotka ovat oleellisia käyttötarkoituksen kannalta. Poimintapalveluissa on myös tarjolla erilaajuisia valmiita tietopaketteja, jotka sisältävät tietoja henkilöistä tai rakennuksista.

Mitä asiakasrekisterin päivityksellä tarkoitetaan?

Asiakkaan rekisterissä olevat henkilötiedot päivitetään kertaluonteisesti väestötietojärjestelmän ajantasaisilla tiedoilla. Päivitys tehdään henkilötunnusten perusteella. Jos asiakkaan rekisterissä ei ole henkilötunnuksia, henkilöt voidaan tunnistaa väestötietojärjestelmästä nimen ja syntymäajan perusteella.

Päivitettäviä rekistereitä ovat esimerkiksi

 • vakiomuotoiset oppilaitosten oppilastietojen päivitykset

 • työttömyyskassojen jäsentietojen päivitykset

 • vakuutusyhtiöiden korvauksensaajien tietojen päivitykset.

Muita kuin vakiomuotoisia päivityksiä ovat esimerkiksi osoitetietojen päivitys tietyn potilas- tai tutkimusjoukon kutsumiseksi seurantakäynnille.

Tietolupahakemuksen lähettäminen

Palvelun käyttö edellyttää Digi- ja väestötietoviraston myöntämää tietolupaa (hallinnollinen päätös) ja hakijaorganisaation sitoutumista luvan ehtoihin.

Siirry verkkoasiointiin

Voit olla yhteydessä myös sähköpostilla osoitteeseen [email protected].

Palvelun kautta luovutettavia tietosisältöjä

Käsittelyaika ja hinnasto

Median massamuotoiset tietopyynnöt

Lue lisää ja ota yhteyttä Digi- ja väestötietoviraston viestintään.

Katso myös

Muut Digi- ja väestötietoviraston massamuotoiset poiminta- ja päivityspalvelut:

 • Kuntien poimintapalvelu on itsepalvelu kuntien käyttöön. Selaimessa toimivalla palvelulla voi poimia kunnan tarvitsemia henkilötietoja väestötietojärjestelmästä kunnan lakisääteisten tehtävien hoitoon sekä yhteydenottamiseksi kuntalaisiin.
 • Muutostietopalvelun avulla valtion tai kunnan viranomainen voi pitää rekisterinsä ajan tasalla. Palvelu soveltuu etenkin päivittäin käytössä olevien suurten rekisterien päivittämiseen. Muutostietopalvelulla rekisteriin päivitetään väestötietojärjestelmään kirjatut muutokset tietyin väliajoin.
 • Yksityissektorin tietopalvelut tarjoavat yksityisille yrityksille ja yhteisöille mahdollisuuden pitää asiakasrekisterinsä ajan tasalla väestötietojärjestelmän tietojen avulla. Tietoja tarjotaan yksityisille toimijoille Digi- ja väestötietoviraston yhteistyökumppaneiden kautta.

Muita hyödyllisiä sivustoja


Muut

Suomen väkiluku 5 635 667