Asiakirjajulkisuuskuvaus

Digi- ja väestötietovirasto ylläpitää kuvausta siitä, miten se hallinnoi käytössään olevia tietoja. Tiedot on koottu tietovarantoihin ja asiarekistereihin.

Tämän asiakirjajulkisuuskuvauksen ensisijainen tarkoitus on auttaa Digi- ja väestötietoviraston asiakkaita tietopyynnön tekemisessä. Kuvaus auttaa sinua osoittamaan ja yksilöimään tarvitsemasi tiedot, jotta virasto voi etsiä, koota ja toimittaa tiedot sinulle mahdollisimman nopeasti ja kattavasti. Tarvittaessa avustamme sinua haluamiesi tietojen yksilöinnissä, jotta oikeat asiakirjat voidaan toimittaa sinulle.

Asiakirjajulkisuuskuvausta ylläpitämällä virasto toteuttaa hallinnon avoimuuden periaatetta.

Mitä tietoja voit saada?

Sinulla on laissa määriteltyjä oikeuksia saada tietoa Digi- ja väestötietoviraston käsittelemistä asioista ja erilaisista viranomaisen asiakirjoista.

  • Sinulla on aina oikeus saada tieto viranomaisessa käsitellystä julkisesta asiakirjasta.
  • Sinulla on aina oikeus saada tieto itseäsi koskevasta asiakirjasta.
  • Voit saada viranomaiselta tietoa myös muusta kuin julkisesta asiakirjasta, jos viranomaisessa käsiteltävässä asiassa on jollain tavalla kyse oikeuttasi, etuasi tai velvollisuuttasi koskevasta asiasta.
  • Lisäksi sinulla on joissain tapauksissa oikeus saada tieto myös salassa pidettävistä asiakirjoista.

Näistä oikeuksista säädetään laissa viranomaisen toiminnan julkisuudesta.

Voit pyytää haluamiasi tietoja tekemällä tietopyynnön. Ohjeet löydät kohdasta tietopyynnön tekeminen

Tarkasta omat henkilötietosi

Sinulla on oikeus saada tietää, mitä henkilötietoja Digi- ja väestötietovirasto on tallentanut sinusta rekisteriinsä. Voit kuitenkin saada vain sinua itseäsi koskevat tiedot. Tätä kutsutaan tietosuoja-asetuksen omien tietojen tarkastusoikeudeksi.

Jos et tarvitse jotakin tiettyä asiakirjaa, vaan haluat tietää, mitä tietoja viranomaisella on sinusta, voit tehdä omien tietojen tarkastuspyynnön.

Voit tarkastaa itsestäsi väestötietojärjestelmään tallennetut tiedot Suomi.fi-verkkopalvelun Henkilötiedot-sivulta. Lue lisää omien tietojen tarkastamisesta.

Aiheeseen liittyvät linkit

Valtiovarainministeriö: Suositus asiakirjajulkisuuskuvauksen laatimisesta

Tietosuojavaltuutetun toimisto: Oikeus saada pääsy tietoihin