Eurooppalainen digitaalinen identiteettilompakko

EU:n parlamentti ja neuvosto ovat hyväksyneet uudistetun eIDAS-asetuksen, jossa säädetään henkilöiden tunnistamisesta EU-valtioiden rajat ylittävässä asioinnissa sekä sähköisen asioinnin luottamuspalveluista. Asetusta koskevien teknisten täytäntöönpanosäädösten odotetaan valmistuvan vuoden 2024 aikana.  Uudistetun asetuksen keskeinen velvoite on, että jäsenvaltioiden pitää tarjota asetuksen vaatimukset täyttävä digitaalisen identiteetin lompakko viimeistään vuonna 2026. Lompakon käyttäminen on kansalaisille vapaaehtoista.

Lompakko mahdollistaa sähköisen tunnistautumisen ja muiden henkilötietojen luotettavan osoittamisen koko EU-alueella

Euroopassa yli maiden rajojen toimivalla identiteettilompakolla voi jatkossa tunnistautua ja osoittaa luotettavasti erilaisia henkilötietoja; esimerkiksi tieto suoritetusta tutkinnosta, hankitusta ammattipätevyydestä tai ajoluvasta. Lompakkosovellukset sujuvoittavat asiointitilanteita, joissa tällä hetkellä edellytetään erilaisten paperisten todistusten ja lupien osoittamista. Se myös parantaa turvallisuutta, kun tietojen oikeellisuuden voi tarkastaa digitaalisesti.

Suomi osallistuu eurooppalaisen identiteettilompakon valmisteluun

Suomi osallistuu valmisteluun aktiivisesti ja on mukana lompakon teknisessä määrittelyssä, säädösvalmistelussa ja pilotoinnissa. Osallistumalla tekniseen määrittelyyn, Digi- ja väestötietovirasto varmistaa Suomen näkemysten huomioimisen ja voi pitää suomalaiset toimijat tietoisina käynnissä olevasta työstä.

Valtiovarainministeriö koordinoi Suomen osallistumista eIDAS-asetuksen toimeenpanoon liittyen. Tekniseen määrittelyyn liittyvässä Toolbox-ryhmässä on edustajat Digi- ja väestötietovirastosta sekä Liikenne- ja viestintävirasto Traficomista. Lisäksi Suomella on kattavasti edustajia mukana lompakon käyttötapauksia valmistelevissa käyttötapausryhmissä. Tavoitteena on, että Suomessa toimijat ovat tietoisia työn etenemisestä EU-tasolla ja, että Suomen näkemys välittyy ja tulee huomioiduksi. 

Digi- ja väestötietovirasto järjestää säännöllisesti avoimia webinaareja eurooppalaisen identiteettilompakon tekniseen määrittelytyöhön liittyen.

Eurooppalaisen identiteettilompakon pilotointi Suomessa

Eurooppalaisen identiteettilompakon pilotointi käynnistyi Suomessa ja Euroopassa vuonna 2023. Pilottien tavoitteena on tuottaa syötteitä lompakon tekniseen määrittelyyn. Pilotteihin osallistuu laajasti julkisen ja yksityisen sektorin organisaatioita.

Pilotit keskittyvät rajat ylittäviin käyttötapauksiin, jossa esimerkiksi suomalaista lompakkoa hyödynnetään jonkin toisen maan palvelussa, tai suomalaisessa palvelussa hyödynnetään toisen EU-maan tuottamaa lompakkosovellusta. 

Piloteissa Digi- ja väestötietovirasto tukee eurooppalaisen identiteettilompakon valmistelua Suomessa ja tunnistaa siihen liittyviä rooleja ja vastuita. Lisäksi Digi- ja väestötietovirasto varmistaa, että lompakkoratkaisut ovat yhteentoimivia Suomen olemassa olevan sähköisen tunnistamisen palveluiden ja luottamuspalveluiden kanssa. 

Digi- ja väestötietovirasto on mukana kolmessa eurooppalaisessa konsortiossa, joissa pilotointia tehdään:

POTENTIAL-konsortio

POTENTIAL-konsortiossa on mukana 19 EU-maata ja Ukraina. Se on käynnissä vuosina 2023-2025. Konsortiossa pilotoidaan eurooppalaista identiteettilompakkoa kuudessa eri käyttötapauksessa.

Suomesta osallistuvat Digi- ja väestötietovirasto, valtiovarainministeriö ja Traficom. Suomi osallistuu kahden käyttötapauksen pilotointiin:

 • tunnistautuminen julkisen hallinnon sähköisiin palveluihin EU-alueella
  • Pilotissa kokeillaan tunnistautumista julkisen hallinnon sähköisiin palveluihin Digi- ja väestötietoviraston tuottaman lompakon avulla ja vastaavasti myös käyttötapausta, jossa toisen EU-maan kansalaisen tunnistautuu Suomen julkishallinnon sähköiseen palveluun.
  • Pilotissa Digi- ja väestötietovirasto toteuttaa lompakkosovelluksen sekä tuottaa siihen henkilön ydintiedot, mikä mahdollistaa sähköisen tunnistautumisen. Lisäksi luodaan edellytykset ja testataan tunnistautuminen suomalaiseen julkishallinnon sähköiseen palveluun toisesta EU-maasta
 • mobiiliajokortin käyttö EU-alueella
  • Pilotissa kokeillaan ajoluvan osoittamista Digi- ja väestötietoviraston tuottaman lompakon avulla ja vastaavasti myös käyttötapausta, jossa toisen EU-maan kansalainen osoitetaa ajo-oikeustiedon Suomessa. 
  • Pilotissa Digi- ja väestötietovirasto toteuttaa lompakkosovelluksen, tuottaa siihen henkilön ydintiedot sekä ajo-oikeuden osoittavien tietojen latauksen, mikä mahdollistaa sähköisen tunnistautumisen. Ajoluvan tiedot tuottaa Traficom.

Lisäksi osana konsortiota pilotoidaan EU-alueella digitaalisen lompakon avulla tehtävää pankkitilin avaamista, SIM-kortin aktivointia, sähköistä allekirjoitusta ja sähköistä reseptiä. Suomi ei osallistu näihin, mutta seuraa mielenkiinnolla kehitystä.

Lue lisää POTENTIAL-konsortiosta >>

EWC-konsortio

EWC-konsortiossa on mukana 27 EU maata sekä lähes 80 eri organisaatiota. Se on käynnissä vuosina 2023-2025. Konsortiossa pilotoidaan eurooppalaista identiteettilompakkoa kolmessa eri käyttötapauksessa.

Suomesta mukana Digi- ja väestötietovirasto, valtiovarainministeriö, Verohallinto, Patentti- ja rekisterihallitus, Valtiokonttori. Suomen osuus toteutetaan yhteistyössä Yrityksen Digitalous-hankkeen kanssa. 

Pilotoitavat käyttötapaukset:

 • henkilötietojen osoittaminen lompakolla
  • Digi- ja väestötietovirasto toteuttaa lompakkosovelluksen, jonka avulla voidaan kokeilla henkilötietojen osoittamista esimerkiksi lentokentällä EU-alueella.
 • yrityksen digitaalinen lompakko
  • Konsortiossa pilotoidaan yrityksen lompakkoa, johon voisi saada esimerkiksi kuitin asioidessaan toisen yrityksen kanssa EU-alueella. Yrityksen lompakon toteutuksesta ja pilotoinnista Suomessa vastaa Yrityksen Digitalous -hanke. 

Lue lisää EWC-konsortiosta >>

DC4EU-konsortio

DC4EU-konsortiossa on mukana 20 EU-maata, Ukraina ja Norja sekä yli 80 julkisen ja yksityisen sektorin toimijaa. Se on käynnissä vuosina 2023–2025. Konsortiossa pilotoidaan eurooppalaista identiteettilompakkoa neljässä eri käyttötapauksessa. 

Suomesta ovat mukana Digi- ja väestötietovirasto, valtiovarainministeriö ja Opetushallitus. 

Pilotoitava käyttötapaus:

 • opintotodistustiedot
  • Digi- ja väestötietovirasto ja Opetushallitus osallistuvat yhdessä pilottiin, jossa opintotodistustietoja osoitetaan EU-alueella lompakkosovelluksen avulla. Digi- ja väestötietovirasto tuottaa lompakkosovelluksen ja Opetushallitus vastaa opintotodistustietoihin liittävästä toteutuksesta. 

Lisäksi konsortiossa pilotoidaan ammattipätevyyksiin ja sosiaaliturvaan liittyviä käyttötapauksia, mutta Suomi ei osallistu näiden käyttötapausten pilotointiin.

Lue lisää DC4EU-konsortiosta >>

Osallistu kehittämiseen

Tule mukaan kehittämään eurooppalaista digitaalista identiteettilompakkoa. Kaikille avoimesta työtilasta löydät organisaatioille suunnattua tietoa identiteettilompakon valmistelutyöstä ja siitä, miten pääset osallistumaan.

Avoin työtila

Infotilaisuudet ja webinaarit organisaatioille

 • seuraava tilaisuus syksyllä

Jätä yhteystietosi lomakkeella ja saat kutsut tilaisuuksiin

Organisaatioiden edustajat saavat lisätietoa myös osoitteesta [email protected]

Uutiset