Hyppää sisältöön

Vastaa kyselyyn: Sähköisen allekirjoittamisen tarpeet organisaatioissa

Julkaisuajankohta 13.10.2022 15.15
Tiedote

Digi- ja väestötietovirasto kartoittaa kyselyllä sähköiseen allekirjoitukseen liittyviä näkemyksiä ja tarpeita. Kyselyyn toivotaan vastauksia sekä yksityisen että julkisen sektorin edustajilta 20.10.2022 mennessä.

EU kehittää yhteistä lainsäädäntöä eurooppalaisille lompakkosovelluksille ja Suomi osallistuu aktiivisesti työhön. Eurooppalainen lompakkosovellus mahdollistaa sähköisen allekirjoituksen ja sähköisten leimojen käytön. Näistä sähköinen allekirjoitus on tarkoitettu yksityishenkilöille ja sähköinen leima organisaatioille. Sähköisellä allekirjoituksella varmennetaan sähköisen asiakirjan tietosisältö ja allekirjoittajan henkilöllisyys.

Kyselyyn voi vastata 20.10.2022 asti.

Vastaa kyselyyn

Kyselyn tulokset esitellään eIDAS-webinaarissa 26.10.2022

Ilmoittaudu eIDAS-webinaariin

Lompakkosovelluksen kehittäminen EU:ssa

Lompakkosovelluksen kehittäminen EU:ssa perustuu komission kesäkuussa 2021 antamaan lainsäädäntöehdotukseen, jolla muutetaan EU:n niin kutsuttua eIDAS-asetusta. Siinä säädetään henkilöiden rajat ylittävästä sähköisestä tunnistamisesta ja sähköiseen asiointiin liittyvistä luottamuspalveluista.

Säädösvalmistelun rinnalla valmistellaan lompakkosovelluksen teknisiä vaatimuksia asiantuntijaryhmässä, jossa Digi- ja väestötietovirasto on mukana. Digi- ja väestötietovirasto koordinoi teknisten vaatimusten valmisteluun liittyvää yhteistyötä Suomessa. Valmistelusta saa tietoa säännöllisesti järjestettävistä eIDAS-webinaareista. Seuraava webinaari on 26.10.2022.

Lisätietoa:
[email protected]


Eduskunta ei ehdi käsitellä digitaalisen henkilöllisyyden uudistusta mahdollistavia lakiesityksiä ennen istuntokauden loppua. Eurooppalaisen digitaalisen identiteettilompakon valmistelu jatkuu. Lue lisää tiedotteestamme.

Hankkeet Tiedote - VAIN Organisaatioasiakkaat-etusivulle digihenkilöllisyys digitaalinen allekirjoitus digitaalinen henkilöllisyys