Maksut

Maksut-palvelu on julkishallinnon yhteinen järjestelmäratkaisu verkkomaksamiseen. Organisaatiot voivat liittää Maksut-palvelun omiin asiointipalveluihinsa ja siten tarjota verkkomaksumahdollisuuden omille asiakkailleen. Palvelu mahdollistaa verkossa maksamisen pankkien verkkomaksuilla, korteilla ja mobiilimaksuilla.

Maksut-palvelu kytketään osaksi julkishallinnon organisaation verkkokaupparatkaisua. Palvelun avulla loppukäyttäjät voivat suorittaa maksuja viranomaisille niiden digitaalisissa asiointipalveluissa. Maksut-palvelu sisältää siihen liittyvän maksujen hallinnan, tilityksen ja raportoinnin.

Maksut-palvelun toimittaja eli maksunvälittäjä on Paytrail Oyj, joka välittää loppukäyttäjän maksutoimeksiannon mukaisia maksuja asiakasorganisaation asiointipalvelulle. Maksutoimeksianto voidaan toteuttaa toimittajan maksupalvelussaan tukemilla tai tuottamilla maksutavoilla, jotka asiakasorganisaatio on sopinut ottavansa käyttöön asiointipalveluunsa toimittajan palvelun kautta.

Maksut-palvelun käyttöönotto edellyttää, että asiakasorganisaation verkkokauppatoimittaja toteuttaa asiointipalvelun verkkokauppaan Paytrailin Payment API-rajapinnan.

Kaikilla julkishallinnon organisaatioilla on oikeus käyttää Maksut-palvelua. Käyttövelvollisia ovat valtion hallintoviranomaiset ja virastot, laitokset ja liikelaitokset, hyvinvointialueet, tuomioistuimet ja muut lainkäyttöelimet sekä kunnalliset viranomaiset niiden hoitaessa laissa niille säädettyjä tehtäviä.

Yksityisen sektorin organisaation on mahdollista saada käyttöoikeus palveluun ainoastaan silloin, jos se toimii julkishallinnon organisaation palvelun tuottajana. Tällöin palvelun käyttöoikeudesta päättää Valtiokonttori.

Palvelun toteutuksesta vastaa Valtiokonttori.

Toimikaa näin

Suomi.fi-maksut -palvelun käyttöönotto tapahtuu yhteistyössä Valtiokonttorin kanssa. Tehkää Valtiokonttorin kanssa palvelusopimus ja käykää läpi käyttöönoton yksityiskohdat ja aikataulu. Tutustukaa palveluun ja aloittakaa käyttöönotto Suomi.fi-palveluhallinnassa:

Siirtykää Suomi.fi-palveluhallintaan

Hinta

Maksut-palvelun käyttäminen on maksullista. Maksutapahtumista aiheutuvat transaktio- ja provisiomaksut sekä kauppiastunnusten kuukausimaksut hoidetaan keskitetysti Valtiokonttorissa ja edelleenlaskutetaan asiakasorganisaatioilta.

>> Lisätietoa palvelun hinnoittelusta Valtiokonttorin verkkosivuilta

Asiakasorganisaatio vastaa palvelun käyttöönotosta aiheutuvista kustannuksista, kuten rajapintojen rakentamisesta ja integraation toteutuksesta.

 

Linkit asiaan liittyviin lakeihin

Organisaatioiden oikeudesta käyttää Maksut-palvelua säädetään laissa hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista (571/2026)

 

 

 

Suomen väkiluku 5 635 667